Kjell Magne - slik USA så ham

Kjell Magne Bondevik har hjerne nok til å ta over KrF. Einar Førdes framtid er usikker. Gunnar Berge spås en lysende framtid.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er noen av navnene i rapporten om framtidige norske ledere som USAs utenriksminister Henry Kissinger fikk på sitt bord i 1973. I den hemmelige rapporten fra USAs ambassade i Oslo forsøker staben der å peke ut potensielle lederskikkelser i Norge. I et svarbrev takker utenriksminister Henry Kissinger for ambassadens rapport med navnene til 68 nordmenn de mener har «potensial for lederskap»: «Åpenbar grundig overvåking har resultert i en fremragende liste over potensielle ledere,» skriver Kissinger i telegrammet til USAs ambassadør i Norge - Philip K. Crowe. Dokumentene er nå avgradert i USA.

Har hjerne: Blant fem navn under rubrikken «ungdomsledere» står nåværende statsminister Kjell Magne Bondevik:

«Kjell Magne Bondevik har navnet, hjernen, framtoningen og dømmekraften som skal til for å lede Kristelig Folkeparti om kort tid,» heter det. Bondevik ble partileder i KrF, men først i 1983.

- Det er jo hyggelig å få slik omtale, men om jeg hadde alle disse positive karaktertrekkene, må andre bedømme, sier statsminister Kjell Magne Bondevik. Han er overrasket over å være på lista over «potensielle ledere» allerede i 1973.

- Jeg var bare 25 år da, og selv om jeg var statssekretær ved Statsministerens kontor, er jeg overrasket over at amerikanerne vurderte så unge folk som sentrale den gang, sier Bondevik.

Ikke alene: Bondevik er ikke alene på lista over potensielle ledere blant ungdomspartiene. Om Senterungdommens leder, Asbjørn Ringen, heter det: «En bondegutt som vil gjøre det godt i byen.» Om AUF-leder Rune Gerhardsen heter det bare at han er sønn av den tidligere statsministeren. Bondegutten Asbjørn Ringen gjorde det ikke så godt i byen likevel, men gjorde det stort som journalist, redaktør og nå administrerende direktør i Gudbrandsdølen Dagningen. Rune Gerhardsen jobber i dag som informasjonsrådgiver.

Navnene i rapporten til Kissinger er delt inn under ulike samfunnsområder. Under «Lovende medlemmer av parlamentet» står ni navn. Einar Førde er en av dem: «Også en ung arbeiderpartist, intelligent og energisk, men med en usikker framtid i alle fall på kort sikt.» At Førde seinere ble nestleder i Arbeiderpartiet og deretter sjef i NRK, fanget ikke spådommen opp. Spådommen om Gunnar Berge var mer positiv: «En ung arbeiderpartist sett på som en av dem med den mest lysende framtida.»

Partikamp: I Arbeiderpartiet peker USAs ambassadør ut Odvar Nordli og Bjartmar Gjerde som kronprinser til Trygve Bratteli. Mannen som ble Brattelis etterfølger som partileder - Reiulf Steen - spås som framtidig redaktør av Arbeiderbladet.

I fagbevegelsen peker de ut Tor Halvorsen som den sterkeste kandidaten til å etterfølge Tor Aspengren som LO-leder, en spådom de fikk rett i.

USA overvåket også byråkratiet og forsvaret. Truls Hanevold som da var på UDs Nato-kontor, omtales som «en veldig oppvakt ung mann», mens Bjarne Lindstrøm betegnes som en «oppvakt aktivist» og leder for «Arbeiderpartiets fagforening i UD» - mer korrekt Norsk Tjenestemannslags avdeling der. Hanevold er i dag Norges ambassadør i New Delhi, mens Lindstrøm har nådd toppen i UD som departementsråd - den høyeste stillingen en embetsmann kan få i UD.

I Forsvaret trekker ambassaden fram en rekke framstående offiserer som generalmajor Nils W. Arveschoug, admiral Hans B. Gundersen og generalmajor Alexander Hagen, som alle var ledere i 1973. Grunnen er at ambassaden mener de tross sine posisjoner vil få «mer ansvarsfulle og innflytelsesrike posisjoner enn det de har». De har ikke nådd sine siste «lederskapsnivåer», heter det.

Bare én kvinne er funnet verdig til å stå på lista over potensielle ledere i Norge. Det er den lysende stjernen i Arbeiderpartiet, Sonja Ludvigsen: «Ledende kvinne i Arbeiderpartiet og en politisk 'pro' (profesjonell),» heter det.

Ludvigsen var stortingsrepresentant i 1973. Etter valget det året gikk hun inn som sosialminister i Trygve Brattelis regjering. Året etter døde hun av kreft. Regjeringen ble da omrokert, og inn kom en kvinne som ikke er på USAs liste over potensielle ledere: Gro Harlem Brundtland.

POTENSIELL LEDER: Kjell Magne Bondeviks politiske talenter ble oppdaget av USA så tidlig som i 1973, da han ble statssekretær for Lars Korvald. I en rapport fra USAs ambassade til daværende utenriksminister Henry Kissinger blir Bondevik trukket fram som en ung mann med hjerne og riktig framtoning.