TIL KRIG Justisminister Anders Anundsen går nå til krig mot økonomisk kriminalitet. - Hvitsnippforbrytere og andre økonomiske kriminelle truer velferdsstaten, fastslår Anundsen.  Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
TIL KRIG Justisminister Anders Anundsen går nå til krig mot økonomisk kriminalitet. - Hvitsnippforbrytere og andre økonomiske kriminelle truer velferdsstaten, fastslår Anundsen. Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer

- Kjeltringene skal tas!

Justisminister Anders Anundsen går nå til krig mot økonomisk kriminalitet, og mener hvitsnippforbrytere truer velferdsstaten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Enorme beløp unndras beskatning. Korrupsjon kan true demokratiet, og hvitsnippforbryterne herjer. Dette er en del av hverdagen i Norge.

Nå går justisminister Anders Anundsen og regjeringen til krig mot økonomisk kriminalitet. Fremskrittspartiets første justisminister legger ikke skjul på at økonomisk kriminalitet er et stort samfunnsproblem.

- Svart arbeid går ut over skatteinngangen. Vi ser stadig flere likhetstrekk mellom økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og cyberkriminalitet. Denne kriminaliteten truer velferdssamfunnet, sier Anders Anundsen til Dagbladet.

For dårlig Tidligere har det vært en nasjonal handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. Denne handlingsplanen mener Anundsen har vært for generell og for dårlig.

- Vi skal nå utarbeide en ny og konkret plan i kampen mot økonomisk kriminalitet. Denne planen skal være klar i løpet av november desember i år, sier Anundsen.

- Et strakstiltak er å øke bevilgningene til Økokrim og de lokale politidistriktenes Økoteam tilføres ekstra ressurser. Regjeringen har som et strakstiltak gitt 25 millioner kroner. Pengene skal brukes på menneskelig kompetanse, slik at vi får inn analytikere og dataingeniører inn ved siden av politi- og revisorressurser, sier Anundsen.

- Samarbeid I går deltok justisminister Anundsen på den årlige konferansen til Økokrim og Økoteamene på Gardermoen.

- Jeg er den første justisministeren som har deltatt på denne konferansen. Kampen mot økonomisk kriminalitet er viktig for denne regjeringen, sier justisministeren.

Ved siden av en ny konkret handlingsplan bebuder Anundsen et tverrfaglig departementalt samarbeid for å stoppe den økonomiske kriminaliteten.

- Samarbeid er helt nødvendig, derfor har vi nå fått med Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

- Slik skal vi bruke våre felles ressurser. Drar politiet, skatteetaten, Arbeidstilsynet, kommunene og fylkeskommunene lasset sammen, blir vi bedre i stand til å bekjempe økonomisk kriminalitet, sier Anundsen.

- Truer velferdssamfunnet Anundsen er klar på at det ikke skal lønne seg å bedrive økonomisk kriminalitet i Norge.

- Hvitsnippforbrytelsene truer vårt velferdssamfunn. Skal vi bekjempe den økonomiske kriminaliteten må vi bruke ressursene på smart måte, samtidig må vi folk til å forstå at konsekvensene med å bruke svart arbeid, skatteunndragelser og annen økonomisk kriminalitet er en trussel mot velferdssamfunnet, sier Anundsen.

Justisministeren mener at hver krone som myndighetene bruker i kampen mot økonomisk kriminalitet gir avkastning.

- Pengene vi beslaglegger går rett i statskassa, sier Anders Anundsen.