Kjemper for sjølaksefiske som næring og kystkultur

I Finnmark og Troms kjempes det.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sjølaksefiskere i Finnmark og Troms kjemper for å få beholde laksefisket på kysten og i fjordene som tilleggsnæring og en del av kystkulturen.

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag og Troms Grunneier og Sjølaksefiskarlag (TGSL) uttrykker klar mistillit til de motiver Direktoratet for naturforvaltning (DN) hevder å ha for de strenge reguleringene som i fjor ble satt i verk for å begrense sjølaksefisket.

TGSL hevder i en uttalelse om årets reguleringsforslag fra DN at reguleringene ikke gjennomføres til beste for villaksen, men kun med «den intensjon å fjerne den hevdbundne grunneierretten til å fiske laks i sjøen.»

Begge de to organisasjonene gir klart uttrykk for at de ser på DNs reguleringsforslag som en favorisering av sportsfiskere og turister på bekostning av folk som bor langs kysten og i fjordene i Troms og Finnmark.

Sjøsamisk kultur

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag oppfatter reguleringene som et angrep både på den sjøsamiske befolkningen og kyst- og fjordfolket i Finnmark.

«Når flesteparten av sjølaksefiskerne fjernes med sterke reguleringer, fjernes en kyst- og fjordkultur og en sjøsamisk kultur og kunnskap som har vært utøvd i generasjoner», heter det i uttalelsen om direktoratets forslag.

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag krever at fisketidene i årets sesong i Finnmark må bli de samme som i 2007 - det vil si fiske med kilenot fra 15. mai til 4. august og krokgarn fra 1. juni til 15. juli, og fire fiskedager i uka. I 2008 ble fisketidene kraftig redusert langs hele kysten, og i Finnmark ble ikke laksefiske i sjøen tillatt før 1. juni.

- Viktig inntektsgrunnlag

I uttalelsen fra Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag blir det uttrykt undring over at DN i år skal drøfte reguleringene av sjølaksefisket med Russland og EU, slik det tidligere er blitt kjent. Dette blir oppfattet som et forsøk fra direktoratets side på «å stanse sjølaksefisket i Finnmark», går det fram av uttalelsen.

TGSL vil at antall fiskedøgn skal være likt i Troms og Finnmark. I uttalelsen til DN blir det påpekt at sjølaksefiske er en tradisjonsbundet næring. Det blir også hevdet at dette er en viktig del av inntektsgrunnlaget for kystfolket, særlig for dem som driver med næringskombinasjon.

(NTB)