Kjemper for sykelønna

Venstresidens ungdomspartier frykter for framtidas velferdsstat hvis ikke skattepolitikken endres.

REAGERER: SU-leder Andreas Sjalg Unneland (t.v.), AUF-leder Ina Libak og RU-leder Tobias Drevland Lund reagerer på at KrFU er villige til å kutte i sykelønnsordningen. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
REAGERER: SU-leder Andreas Sjalg Unneland (t.v.), AUF-leder Ina Libak og RU-leder Tobias Drevland Lund reagerer på at KrFU er villige til å kutte i sykelønnsordningen. Foto: Gunnar Ringheim / DagbladetVis mer

- Perspektivmeldingen slår klart fast at velferdsstaten er bærekraftig. En vanlig borger kommer til å doble sin inntekt, justert for inflasjon, innen 2060. Bare ved å øke skattene litt vil vi fremdeles ha økt velstand og en sterkere velferdsstat. Dette er et politisk valg: Velferd for de mange eller rikdom for de få, sier Andreas Sjalg Unneland, leder i Sosialistisk Ungdom.

Reagerer på KrFU

Tobias Drevland Lund, leder i Rød Ungdom, mener det er et sikkert vårtegn at ungdomspartiene på høyresida angriper sykelønna og velferdsstaten.

- De er bekymret for velferdsstatens bærekraft. Men det handler om finansiering og politiske prioriteringer.

- Hvert år forsvinner 23 milliarder kroner ut av Norge på grunn av skatteflukt. Samtidig har regjeringen gitt 20 milliarder i skattelette siden den kom til makten. Disse pengene kunne vært brukt på fellesskapet, på å styrke velferdsstaten, sier Tobias Drevland Lund.

Han reagerer på at KrFU-leder Martine Tønnessen under KrF-landsmøtet oppfordret KrF til å bli tøffere i pengepolitikken.

HÅP: - Jeg hadde jo et lite håp om at KrFs inntreden i regjeringen skulle bidra til å dempe den verste høyrepolitikken, sier AUF-leder Ina Libak, her i samtale med SU-leder Andreas Sjalg Unneland og RU-leder Tobias Drevland Lund (t.h.). Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
HÅP: - Jeg hadde jo et lite håp om at KrFs inntreden i regjeringen skulle bidra til å dempe den verste høyrepolitikken, sier AUF-leder Ina Libak, her i samtale med SU-leder Andreas Sjalg Unneland og RU-leder Tobias Drevland Lund (t.h.). Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet Vis mer

- Hun pekte på kutt i sykelønna som en budsjettpost med rom for innsparinger. Jeg synes det er synd at KrFU som vanligvis snakker varmt for folk som har dårlige økonomiske og sosiale kår, kjøper Civita-politikken om at det er vanlige arbeidsfolk, uføre og pensjonister som må bære velferdsstaten på sine skuldrer, sier RU-lederen.

Han får støtte av AUF-leder Ina Libak.

- Hvis det er en ting folk i Norge trenger, så er det en politikk som innebærer et sikkerhetsnett. Jeg hadde jo et lite håp om at KrFs inntreden i regjeringen skulle bidra til å dempe den verste høyrepolitikken. I stedet kommer KrFU og sier at et av deres viktigste krav nå er å kutte i sykelønna. Det synes jeg er veldig skuffende, sier Ina Libak.

KrFU: - Skremmende

KrFU-leder Martine Tønnessen understreker at velferdsstaten skal være et sikkerhetsnett for dem som faller utenfor.

- For meg er det skremmende at venstresidens ungdomspolitikere ikke er villig til å se realiteten i øynene og være med og diskutere utfordringene vi har med en aldrende befolkning, lavere fødselstall og ikke minst høyere andel som ikke deltar i arbeidslivet, sier Tønnessen.

GAMBLER: Martine Tønnessen, leder i KrFU, mener at ungdomspolitikerne på venstresiden gambler med hele velferdsstaten. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
GAMBLER: Martine Tønnessen, leder i KrFU, mener at ungdomspolitikerne på venstresiden gambler med hele velferdsstaten. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet Vis mer

- Dersom staten skal ta enda større del i folks hverdagsliv som venstresiden her tar til ordet for, innebærer det å fjerne valgfrihet og stille mindre krav og forventning til innbyggerne. Jeg mener man skal ha ansvar for eget liv og kunne ta egne valg.

- Mennesker er forskjellige, og å løse alt ved å sette opp skattesatsen og levere standardtjenester til alle, er jeg ikke enig i. Her står vi ideologisk langt fra hverandre. Velferdsstaten skal være en støtte og trygghet, ikke noe som styrer enkeltmennesker og fjerner valgfriheten, sier Martine Tønnessen.

Verdens friskeste

KrFU-lederen kritiserer de sosialistiske ungdomspartiene for manglende helhetssyn.

- Norge har verdens høyeste sykefravær, og verdens friskeste befolkning. Det er også underlig for meg at de mener at de som jobber og er tilknyttet arbeidslivet skal være dem som er mest utsatt i samfunnet.

- For meg er de som trenger velferdsstatens ytelser mest de som faller helt utenfor. I dag er det slik at du får 100 prosent lønn om du er forkjøla i et par dager, mens om du blir 100 prosent ufør og faller helt utenfor arbeidslivet, da får du bare 66 prosent lønn. Det mener jeg er helt feil, sier Martine Tønnessen.

Alt eller ingen ting

Hun hevder at det virker som om venstresidens ungdomspolitikere lever i en verden der det er alt eller ingenting, enten 100 prosent sykelønn, eller ingen.

- Det er ikke tilfelle. KrFUs ønske er å redusere sykelønna til 80 prosent og endre systemet slik at arbeidsgiver har et større insentiv til å få arbeidstakeren tilbake i arbeid. Da får man en egenandel, som man har på de fleste andre velferdsgoder i Norge, man har større sannsynlighet for å komme tilbake i jobb og man sikrer en mer bærekraftig velferdsstat.

- Samtidig er KrFU tydelig på at vi må ha unntak for lavtlønnede og kronisk og alvorlig syke, slik at egenandelen du må betale for sykefraværet ikke rammer usosialt. De som faller helt utenfor arbeidslivet og blir uføretrygdet, bør få en høyere sats enn i dag, sier Martine Tønnessen.

- Gambler med velferdsstaten

Hun understreker at budskapet hennes på KrFs landsmøte var at KrF må prioriterer og ikke si ja til alt.

- Den viktigste saken for KrF er, og bør være, å sikre en god og trygg oppvekst for alle barn. Det bør styre politikken, og ha konsekvenser for alt fra klima og miljø, familiepolitikk og også arbeidslivspolitikk. Ingen barn er tjent med å være usikre på om det er igjen noe av velferdsstaten til dem selv.

- Dersom man ikke sikrer at velferdsstaten er bærekraftig, vil den ikke lenger kunne være et sikkerhetsnett for dem som faller utenfor. Det ungdomspolitikerne på venstresiden legger opp til med å aldri ville gjøre noen prioriteringer, er det samme som å gamble med hele velferdsstaten, sier KrFU-lederen.

Blårussens hjerte

SU-leder Andreas Sjalg Unnerland mener at resultatet av høyresiden skattekutt er tydelig.

- Aldri før har Norge hatt så mange milliardærer mens de samtidig sitter og ser på at andelen barn som vokser opp i fattige familier slår alle rekorder. Blårussen viser tydelig hvem hjertet deres banker for.

- Det er jo litt rart at høyresiden alltid har penger til å fikse en fregatt, men samtidig må kutte i fysioterapi for brannskadde eller bilstøtte til bevegelseshemmede, sier han.

Latterlig å skyve

Tobias Drevland Lund viser til at Rødt i sitt alternative budsjett reintroduserte arveavgiften, med et høyt bunnfradrag.

- Det vil si at hvis du tjener flere titalls millioner, så må du faktisk skatte mer av de pengene, i stedet for å sylte dem i eiendom. Vi trenger å innrette skattesystemet mer effektivt og rettferdig.

- Derfor blir det latterlig å skyve velferdsstatens bærekraft foran seg når den største trusselen, er høyresiden som prioriterer skattelette til folk som har mest for før, sier lederen for Rød Ungdom.

Skaper utrygghet

Ina Libak poengterer at det ikke er kronikkskribentene til Civita som skaper velferdsstatens bærekraft.

- Nei, det er det folk som folk går på jobb hver dag som gjør. Angrepene på sykelønna skaper utrygghet. Jeg vil at vi en gang for alle skal slå fast at sykelønnsordningen er noe av det viktigste vi har i arbeidslivet, sier hun.

- I ei tid da de borgerlige ungdomspartiene vil svekke velferdsstaten, er det viktigere enn noen gang å stå opp for at folk ikke skal miste lønna hvis de blir sjuke.

- Det bygger seg opp til en kamp mellom regjeringens ungdomspartier og oss på venstresida om hvordan samfunnet skal se ut i framtida. De mener svaret er å kutte i velferdsytelsene, mens vi vil verne om velferdsstaten slik at den er der også når vi blir voksne, sier Ina Libak.

Mer skatt – mer velferd

SU-leder Andreas Sjalg Unneland viser til utvalget som har sett på sykelønnsordningen.

- De har gått mot karensdager, fordi det ikke funker i andre land. Velferdsstatens bærekraft er jo egentlig bare «new speak» for privatisering.

- Jeg mener at vi må bort fra den defensive rollen med å forsvare velferdsstaten, og i stedet videreutvikle den. Det er det rom for. Og det ønsker folk. De er villige til å betale mer skatt hvis de får mer velferd tilbake. I en fersk OECD-rapport går det fram at 70 prosent mener at de rike burde skattes mer i Norge, sier Andreas Sjalg Unneland.