Kjemper mot klokka for å sikre t-banen

Sikkerhetssjef Ole Petter Evang og divisjonsdirektør Per Magne Mathisen ved Oslo Sporveier har dårlig tid. Jernbanetilsynet har avkrevd Oslo sporveier en redegjørelse over risikoen på T-banen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For Jernbanetilsynet har allerede truet med å stenge T-banen dersom det ikke settes igang sikkerhetstiltak omgående.

I går leverte sikkerhetssjef Evang Tilsynet en ny risikoanalyse som peker ut faremomentene ved svært fulle tog på t-banen, og en liste over tiltakene som skal redusere denne risikoen.

Tirsdag vil en meget omfattende brannøvelse med et brennende tog i tunnel bli gjennomført, og en tilsvarende risikoanalyse av evakuering fra brennende tog vil bli overlevert tilsynet i løpet av november.

Høy risiko

En stor del av arbeidet Sporveien må gjennomføre for å få fortsette trafikken, er å identifisere risikopotensialet for ulike katastrofescenarier.

Dagbladet fikk i går innsyn i analysene av risikoen ved svært fulle tog. Analysen, utført av Safetec, viser at det på T-banen har høy risiko for en rekke dramatiske og katastrofale hendelser.

Sporveien vil sette inn tiltak for å minske sannsynligheten for brann, kollisjon, togbrudd og avsporing. Selv om det statistisk sett er over 100 år mellom hver gang en av disse hendelsene inntreffer, anser både Sporveien og Safetec at risikoen er for høy, og vil å redusere den.

En rekke hendelser, som at passasjerer får kutt og slagskader, faller i toget og på perrongen, og brann og røykutvikling i togenes tekniske anlegg vurderes som meget sannsynlig og vil statistisk sett forekomme hvert år. Selv om konsekvensene av disse hendelsene anses å være liten, mener Sporveien at de har for høyt risikonivå også på disse hendelsen.

Tiltakene

I går presenterte Sporveien følgende tiltak for å redusere risikoen ved svært fulle tog.

  • Nye rutiner for vedlikehold av høyttaleranlegg i vognene: 6 måneder.
  • Sikkerhetsoppslag med informasjon for passasjerene på vogner og stasjoner: 6 måneder.
  • Nytt radiosamband mellom togfører og togleder: 6 måneder.
  • Oppmerking og skilting av perrongkanter for å hindre fall- og klemulykker i togdører: 6 måneder.
  • TV-overvåkning av alle stasjoner slik at togfører kan unngå å klemme folk i dørene: 2 år. Det er en stor nødvendighet at man får gjort risikoanalyser for å se hvilket risikonivå T-banen har, for så å få gjort noe for å få risikoen ned på et akseptabelt nivå. Analysene hjelper oss å gjøre de riktige tiltakene. Jeg får tilbakemeldinger som forteller meg at vi er på riktig vei i dette arbeidet, sier sikkerhetssjef Evang til Dagbladet.
ALAMERENDE:Under- søkelser i 1998 avdekket at publikum neppe kan få hjelp tidsnok- i tilfelle brann i tog og inne i Oslos T-banetunneler.