Kjemper om super- skurkene

Det er brutt ut full politikrig i Oslo. Politimester Ingelin Killengreen og Kripos-sjef Arne Huuse slåss for åpen scene for å sikre seg ansvaret for en planlagt politienhet til bekjempelse av organisert kriminalitet på landsbasis.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Killengreen frykter at hun må slippe Huuse inn i sin egen bakgård, med påfølgende tap av makt og myndighet.

I et brev til Justisdepartementet fra Oslos politimester, med kopi til riksadvokat Tor-Aksel Busch og førstestatsadvokat Lasse Qvigstad, kommer maktkampen klart fram.

Killengreen skriver:

«Dersom det nasjonale ansvaret for bekjempelsen av den organiserte kriminaliteten ble lagt til Kripos, ville Kripos få ansvaret for en omfattende etterretningsmessig og operativ innsats innenfor Oslo politidistrikt. Dette er uakseptabelt og vil frata politimesteren en vesentlig forutsetning for å kunne styre kriminalitetsbekjempelsen i hovedstaden.»

Gode resultater

Oslos politimester framhever at hun allerede i dag har en etterretningsseksjon med stor kompetanse, og som kan vise til gode resultater.

Hun nevner beslaget av 50 kilo kokain i Nordsjøen i sommer, og arrestasjoner og fengslinger etter at etterforskningen av Securitas-ranene ble sentralisert til Oslo.

Killengreen hevder at Oslo-politiet i dag allerede utfører hovedtyngden av de nasjonale bistandsoppdrag innenfor alvorlig og organisert kriminalitet gjennom egen etterretningsseksjon, og at kunnskapsnivået er høyt og de internasjonale kontaktene meget gode.

Dreven byråkrat

På den måten bringer hun, som en dreven byråkrat, temaet over på økonomi og personellressurser - og argumenterer på denne måten:

«Det vil være nødvendig med en personellmessig styrking, men i utgangspunktet kan vi ikke se behov for et stort antall nye stillinger. Ved å bygge videre på Oslo politidistrikts organisasjon, vil en sikre at arbeidet kommer rakst i gang, og at den nødvendige kompetanse og erfaring foreligger fra første stund,» hevder Killengreen.