Svakere vekst:  Produksjonsveksten er avtatt mer enn Regionalt Nettverk så for seg i januar. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Svakere vekst: Produksjonsveksten er avtatt mer enn Regionalt Nettverk så for seg i januar. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer

Kjempeviktig rapport uttrykker svakhet

Produksjonsveksten har avtatt noe mer enn Norges Banks regionale nettverk så for seg i januar.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Ifølge kontaktene i Norges Banks regionale nettverk har veksten i produksjonen avtatt de siste tre månedene. Fremover ventet kontaktene fortsatt svak vekst.

Det skriver Norges Bank på sine nettsider fredag.

Kontaktene forteller at produksjonsveksten har avtatt noe mer enn de så for seg i januar. Mange viste til fallende etterspørsel fra petroleumsrelaterte bedrifter.

Flere pekte også på at usikkerhet om den videre oljeprisutviklingen bidro til å dempe aktivitetsveksten.

Kontaktene så for seg fortsatt svak vekst de neste 6 månedene. Bedriftene ventet at ringvirkningene fra petroleumssektorens innsparinger ville tilta. Oljeleverandørene og de næringsrettede tjenesteyterne ventet fortsatt fall i aktiviteten.

På den annen side har veksten økt litt innen tradisjonelle industrinæringer og særlig i eksportindustrien. Kontaktene meldte om vekst i boligbyggingen, men regionale forskjeller var store.

Kapasitetsutnyttingen i bedriftene var samlet lite endret. Samtidig var andelen bedrifter som oppga at tilgangen på arbeidskraft begrenset produksjonsveksten på sitt laveste siden seriens oppstart i 2005. Kontaktene rapporterte at sysselsettingen har falt litt, og de ventet også en viss nedgang fremover. Samlet anslo kontaktene en årslønnsvekst i 2015 på om lag 2¾ prosent, ned fra et anslag på om lag 3 prosent i januar.

Flere nyheter Boligprisveksten avtar SSB: Rentene vil holde seg rekordlave i flere år til
Oljebremsen slår inn - elendige norske industritall