Kjendis- advokat fikk smekk

En avtale kjendisadvokat Per Danielsen har lagd mellom seg selv og sin egen klient, er ifølge herredsretten ikke i overensstemmelse med klientens behov og interesser. Avtalen, som herredsretten har erklært ugyldig, står i sterk kontrast til Danielsens påstander om at han jobber gratis for klienter som ikke har råd til å betale for seg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I et intervju med ukebladet Vi Menn konstaterer advokat Per Danielsen følgende:

«Jeg kan utelukkende slåss for de personer og saker jeg tror på. Hvis ikke ville jeg vært nødt til å forsvare drittsekker som strengt tatt skulle vært dømt til langt strengere straffer enn det som er vanlig i dag.»

I samme artikkel blir det slått fast at Per Danielsen jobber gratis for klienter som ikke har råd til å betale for seg.

Eksempelet som blir brukt er uføre Odd Heine Gabrielli fra Nedre Eiker, som var frontfigur i den omstridte organisasjonen Landsforeningen for eldre og uføre. Dette er en interesseorganisasjon som de siste åra har ligget i rettstvister med en rekke mediebedrifter.

- Egeninteresse

Det som så ut til å være gratis advokathjelp fra Per Danielsen, er kanskje ikke gratis likevel.

Dagbladet har fått tilgang til en kjennelse i Eiker, Modum og Sigdal herredsrett, som setter Danielsens engasjement for dem som ikke har penger til å betale dyre advokathonorarer, i et litt annet lys.

Sorenskriver Erik B. Lund avviser at Odd Heine Gabrielli som sikkerhet for saksomkostninger (Danielsens salær, red.anm.) i saker mellom Gabrielli og avisene Setesdølen, Drammens Tidende, Gjengangeren, Romeriksposten, Handikappnytt og TV2 får overdra sine fordringer til advokat Per Danielsen.

I kjennelsen heter det:

«Advokaten (Danielsen, red.anm.) som naturlig vil være skadelidtes rådgiver (Gabrielli, red.anm.) og den som bistår med å ivareta hans interesser, blir i en situasjon plutselig klientens motpart med en klar egeninteresse i forholdet.»

Videre heter det at avtalen mellom advokat Danielsen og Gabrielli ikke er preget av klarhet.

Ugyldig avtale

Sorenskriver Erik B. Lund konstaterer i kjennelsen at i ytterste konsekvens kan avtalen mellom Danielsen og klienten bety at advokaten og ikke klienten har krav på en eventuell erstatning og oppreisning.

Det finurlige i Danielsens klientavtale - som retten har erklært ugyldig - var at dersom Gabrielli skulle få gjennomslag for sine krav, vil advokaten og ikke klienten ha rett på erstatning og oppreisning.

- Dette vil være en ordning retten vanskelig kan godta som overensstemmende med Gabriellis behov og interesse, fastslår sorenskriver Erik B. Lund i sin kjennelse.

Slutningen i kjennelsen er tindrende klar og gir ikke samtykke til at Odd Heine Gabriellis krav mot diverse mediebedrifter overføres til advokat Per Danielsen.

Advokatetikk

Sorenskriver Erik B. Lund konstaterer at retten har visse vansker med å se hvordan avtalen Danielsen har inngått med sin klient skal kunne forenes med de advokatetiske regler.

Avtalen mellom kjendisadvokaten og hans klient kan bli tatt opp til vurdering av Den Norske Advokatforeningens disiplinærnemnd.

- Det er grunn til å reagere på kjennelsen, medgir Atle Helljesen, formann i Den Norske Advokatforening.

- Hvis det er riktig at kravet i sin helhet er overdratt til Danielsen og klienten ikke har noe med det å gjøre, vil det være en underlig situasjon. Men jeg har store vansker med å tro at det er tilfelle, sier Helljesen.

Dagbladet har i løpet av de siste dagene gjort en rekke forsøk på å få kontakt med advokat Per Danielsen. Det har dessverre ikke vært mulig. Dagbladet kan derfor ikke bringe Danielsens kommentar til avtalen Eiker, Modum og Sigdal herredsrett ikke vil godkjenne.