TILTALT FOR GROVT HELERI: Fredag den 13. klokka 13.00 fikk advokatene Morten Furuholmen (i midten) og Rune Berg (venstre) dommen i Oslo tingrett. Bilde ter fra en tidligere rettssak. Foto : Berit Roald / SCANPIX
TILTALT FOR GROVT HELERI: Fredag den 13. klokka 13.00 fikk advokatene Morten Furuholmen (i midten) og Rune Berg (venstre) dommen i Oslo tingrett. Bilde ter fra en tidligere rettssak. Foto : Berit Roald / SCANPIXVis mer

Kjendisadvokat frikjent

Advokatene Morten Furholmen og Rune Berg er frikjent for heleri i Oslo tingrett.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Fredag den 13. klokka 13.00 skulle vise seg å bli en lykkedag for de to erfarne advokatene Morten Furuholmen og Rune Berg. Begge ble nemlig frikjent for grovt heleri.

Retten kom fram til at Morten Furuholmen har opptrådt uaktsomt under advokatoppdraget for David Toska, men kan ikke dømmes for det. Rune Berg ble heller ikke ansett å ha handlet uaktsomt.

I retten heter det at Furuholmens jobb for Dvid Toska må anses som en fortsettelse av en svært alvorlig hvitvaskingstransaksjon, som Furuholmen må ha hatt mistanke om.

Furuholmen frifinnes likevel, men retten mener det forelå flere varsko i dette oppdraget som gjorde at Furuholmen burde ha reagert.Derfor har han opptrådt uaktsomt, men kan ikke straffes for dette.


Stappfull rettssal
Sal 316 var overfylt da de to advokatene fikk sin dom, og flere venner og bekjente hadde møtt fram. Advokat John Christian Elden startet med å børste støv av sin kollega - og nå også klient - Morten Furuholmen.

Flere i salen trakk tydelige sukk av lettelse da domemren startet med å lese domsslutningen først av alt.

Aktor la ned påstand om seks måneders fengsel for begge advokatene.

Verken Furuholmen eller Berg ville fotograferes i retten i dag. Berg kom for litt for seint til sin egen dom, da han gikk til feil rettssal.

Både kjendisadvokat Morten Furuholmen og advokat Rune Berg var tiltalt for grovt heleri, etter å ha påtatt seg et innkrevingsoppdrag for David Toska i 2002-2003. Dermed måtte de to advokatene innta rettssalen i en helt annen rolle enn den de vanligvis innehar: Som tiltalte i en alvorlig straffesak.

Ikke fritak for advokater
I dommen heter det blant annet:

Straffereglene gir ikke fritak for advokater. En advokat skal fremme rett og ikke urett.

Retten viser til den såkalte koffertdommen fra oktober 2005, der det ble vist at koffertpengene stammet fra en eller flere kriminelle handlinger.

"Det er mange kilder til pengene, men ingen lovlige", heter det i dommen. Dommeren sier at retten overbevist om at jobben de to advokatene påtok seg for David Toska handlet om sikring av utbytte.

- Hastverksarbeid
Retten finner det forbausende at Furuholmen ikke undersøkte videre hvorfor pengene skulle videreformidles av David Toska, som var uføretrygdet.

Retten legger til grunn at Furuholmen visste at Toska var en del av et kriminelt miljø.

Dommerne mener også at Furuholmen burde ha reagert på lånekontraktene mellom Toska, Nielsen og Øye.

Foreligger mange mistenkelige forhold rundt Furuholmens oppdrag. Men retten kan ikke se at han hadde noe motiv for å medvirke til heleri. Han brakte saken inn i det offentlige rom og inn for skifteretten.

I denne saken har tvilen kommet den tiltalte til gode, og selv om retten mener han opptrådte uaktsomt kan han ikke dømmes for heleri.

Men retten mener hele saken vitner om at det var hastverksarbeid fra Furuholmens side, og at han dermed ikke gjorde de undersøkelser han burde.

Retten at Furuholmen opptrådte bevisst uaktsomt.

Nektet straffskyld
Begge advokatene har nektet straffskyld, og forklart at de hadde ingen forutsetninger for å forstå at oppdraget handlet om kriminelle penger.

Oppdraget gikk inn på å få tilbake et lån på fem millioner kroner, som Toska hadde gitt til finansakrobat Thomas Øye. Pengene skulle investeres i et nytt selskap.

De fem millionene ble overlevert kontant i en koffert. Derfor har saken blitt kalt koffertsaken. Sju personer, blant dem Toska og Thomas Øye, er dømt i koffertsaken.

Begge advokatene har nektet straffskyld, og forklart at de hadde ingen forutsetninger for å forstå at oppdraget handlet om kriminelle penger.

- Burde skjønt at det var kriminelle penger
Toska lånte selv pengene av eiendomsutvikleren Peter Nielsen for å låne dem videre, og den rike Schibstedt—arving Harald Undrum sto oppført som kausjonist.

Da Thomas Øye gikk konkurs og investeringen i stå, mente Toska at Undrum var ansvarlig for lånet. Han kontaktet derfor advokat Morten Furuholmen, for å kreve pengene tilbake fra Undrum.

Problemet var bare at da var også Harald Undrum på konkursens rand. Dermed endte saken i skifteretten - der Toska tapte.

Ville ikke forklare seg om pengene
I juli i fjor ble det tatt ut tiltale mot de to advokatene. Påtalemyndigheten mener advokatene burde forstå at Toskas penger stammet fra kriminelle handlinger.

David Toska vitnet selv i saken, men nektet å forklare seg om hvor pengene kom fra.

Advokat Rune Berg overtok saken etter Morten Furuholmen, som havnet i habilitetsskvis på grunn av en annen sak der Peter Nielsen var involvert.