MÅ BETALE: Advokat Sigurd Klomsæt saksøkte sin egen klient, nå må ha betale saksomkostningene til klientens nye forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen. Foto: Torbjørn Grønning/Dagbladet
MÅ BETALE: Advokat Sigurd Klomsæt saksøkte sin egen klient, nå må ha betale saksomkostningene til klientens nye forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen. Foto: Torbjørn Grønning/DagbladetVis mer

Advokathonorar

Kjendisadvokat Sigurd Klomsæt saksøkte egen klient - og tapte

- Ren hevnaksjon

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sigurd Klomsæt tapte kampen mot en tidligere klient i Sør-Trøndelag tingrett.

Klomsæt hevdet overfor retten at klienten skulle dømmes til å betale 153 750 kroner, et krav klienten og hans forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, avviste.

Nå har Sør-Trøndelag tingrett slått fast at det ikke var juridisk grunnlag i kravet fra Sigurd Klomsæt. Tingretten ikke bare avviste kravet fra Klomsæt, de dømte også advokaten til å erstatte saksomkostningene for den tidligere klienten - 32 500 kroner.

- Hevn fra Klomsæt

I retten hevdet Klomsæt at klienten var holdt løpende orientert om advokatens arbeid, som hadde vært meget krevende.

Advokat Mette Yvonne Larsen la derimot vekt på at det arbeidet som var gjort - en gjenopptagelsesbegjæring - i det vesentlige var foretatt av andre enn Klomsæt.

Larsen pekte også på at det ikke var avtalemessig grunnlag for kravet.

I retten redegjorde Larsen for at hun og klienten oppfattet søksmålet fra Klomsæt som en ren hevnaksjon fordi Klomsæt ble fratatt oppdraget. Det ble også hevdet fra advokat Larsen at Klomsæt hadde overfakturert, blant annet ved å belaste klienten for 25 minutter for videresending av e-post.

Vanskelig å forstå

«Kvaliteten på arbeidet advokat Klomsæt har nedlagt, og om tidsbruken var avpasset på forsvarlig måte, er vanskelig å overprøve».

Og:

«Retten har derfor ikke behov for å uttale seg om advokat Klomsæts håndtering av oppdraget. Det til tross for at partene har lagt betydelig vekt på argumentasjon om dette».

Sør-Trøndelag tingrett fastslår at saksøkte (Klomsæts tidligere klient) måtte legge til grunn at forholdet var oppgjort. Retten mener advokat Klomsæts framgangsmåte er vanskelig å forstå, og at Klomsæt ikke etterlevde forutsetningene i sin egen oppdragsbekreftelse om løpende avregning.

Ikke rettslig grunnlag

I rettsboka heter det videre:

«Etter dette er retten kommet til at det ikke er rettslig grunnlag for kravet advokat Klomsæt har fremsatt».

Den tidligere klienten ble frifunnet.

Advokat Sigurd Klomsæt har følgende kommentar til dommen i Sør-Trøndelag tingrett:

Vi har mottatt dommen. Dommen er feil på helt grunnleggende punkter. Vi vil vurdere å anke.

Advokat Mette Yvonne Larsen, som representerer Klomsæts tidligere klient, stiller seg undrende til Klomsæts påstand om feil på helt grunnleggende punkter.

- Det er ikke noen spesielle punkter i denne saken. Retten har ikke funnet det bevist at Klomsæt har jobbet slik hans timelister viser. Det er ikke spesielt komplisert, tingretten har ikke funnet bevis for at fakturaen er korrekt. Jeg kan ikke se at en anke vil påføre Klomsæt noe annet enn mer kostnader, sier advokat Mette Yvonne Larsen til Dagbladet.