FORSVARER OG TILTALT: Advokatene John Christian Elden og Morten Furuholmen. Foto; Sara Johannessen / SCANPIX
FORSVARER OG TILTALT: Advokatene John Christian Elden og Morten Furuholmen. Foto; Sara Johannessen / SCANPIXVis mer

Kjendisadvokater på tiltalebenken i «Koffertsaken»

Rune Berg og Morten Furuholmen tiltalt for grovt heleri.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kjendisadvokater forsvares av andre kjendisadvokater når advokatene Rune Berg og Morten Furuholmen må møte i Oslo tingrett i morgen. Andre kjendisadvokater må vitne i saken. I tillegg skal kjendiskriminelle David Toska også vitne, som andremann i saken.

Rollene til Berg og Furuholmen blir noe annerledes enn vanlig siden de står tiltalt for grovt heleri i den såkalte «Koffertsaken».

TILTALT: Advokatene Rune Berg og Morten Furuholmen. Foto : Berit Roald / SCANPIX
TILTALT: Advokatene Rune Berg og Morten Furuholmen. Foto : Berit Roald / SCANPIX Vis mer

Som forsvarere for de to skrankeadvokatene møter henholdsvis forsvarsadvokatene Truls Dramer og John Christian Elden.

I tilfelle de tiltalte blir dømt, står de i fare for å miste sine advokatløyver i tillegg til fengselsstraff. Strafferammen for det lovbruddet de er tiltalt for, er på seks år.

FORSVARER: Advokat Truls Dramer (i front). Foto: Erlend Aas / SCANPIX .
FORSVARER: Advokat Truls Dramer (i front). Foto: Erlend Aas / SCANPIX . Vis mer

Overfor NTB betegner Elden rettssaken som absurd. Berg og Furuholmen er tiltalt for heleri i samband med en konkursbegjæring og et pengekrav fra Nokas-straffedømte David Toska på 6,5 millioner kroner. Kravet ble i 2003 brakt inn for Asker og Bærum skifterett.

Kriminelle penger

Å tiltale de to advokatene for å ha brakt en konkursbegjæring inn for en domstol er like absurd som å tiltale forsvarsadvokater for å motarbeide rettsvesenet hver gang de prosederer på at deres klienter skal frifinnes, selv om de likevel blir dømt i en rettssak, mener Elden.

VITNER: Advokat Ellen Holager Andenæs. Foto: Lise Åserud / SCANPIX
VITNER: Advokat Ellen Holager Andenæs. Foto: Lise Åserud / SCANPIX Vis mer

- Berg og Furuholmen valgte lovlige kanaler for å få dekket et pengekrav. Poenget med å bringe kravet for retten var å få avklart om det var rettslig belegg for det. Og retten kom jo til at det ikke var belegg for kravet, sier Elden til NTB.

Asker og Bærum skifterett kom fram til samme slutning som påtalemyndigheten, nemlig at kravet gjaldt kriminelle penger, og det ble følgelig avvist av retten.

Kausjonerte
VITNER: Advokat Berit Reiss-Andersen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX
VITNER: Advokat Berit Reiss-Andersen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX Vis mer

Dette er også bakgrunnen for heleritiltalen mot Berg og Furuholmen. Ifølge påtalemyndigheten stammet pengene som dannet grunnlaget for konkursbegjæringen, fra en straffbar handling. Påtalemyndigheten mener at de to forsvarsadvokatene visste at kravet gjaldt kriminelle penger, og det vil påtalemyndigheten forsøke å bevise i rettssaken i tingretten.

Som advokat påtok Morten Furuholmen seg i 2002-2003 et oppdrag på vegne av David Toska, ifølge tiltalen. Oppdraget gikk ut på å innkreve 6,5 millioner kroner fra Harald Undrum, som hadde kausjonert for et lån på om lag 5 millioner kroner fra Toska til finansakrobaten Thomas Øye og til Zoran Obuskovic.

VITNER: Advokat Fridtjof Feydt. Foto: Gunnar Lier / Scanpix
VITNER: Advokat Fridtjof Feydt. Foto: Gunnar Lier / Scanpix Vis mer

Lånet ble misligholdt, og Furuholmen krevde at Undrum som kausjonist skulle betale tilbake 6,5 millioner kroner til Toska. Kravet ble rettet mot Undrum fordi Thomas Øye på dette tidspunktet var under konkursbehandling.

Advokatvitner

Like før konkursbegjæringen skulle opp i skifteretten høsten 2003, trakk Furuholmen seg som advokat for Toska. Oppdraget gikk etter en del om og men til advokat Rune Berg, som førte konkurssaken i skifteretten.

VITNER: Jon Christophersen. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX
VITNER: Jon Christophersen. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX Vis mer

I høst drøftet Tilsynsrådet for advokatvirksomhet om Furuholmen skulle suspenderes fra advokatløyvet sitt i påvente av dommen i tingretten. Rådet kom fram til at Furuholmen kunne fortsette som advokat inntil dommen i tingretten er klar. Den samme avgjørelsen omfatter også advokat Rune Berg.

Men også i vitneboksen blir advokatstanden godt representert ved Ellen Holager Andenæs, Berit Reiss-Andersen, Jon Christophersen og Fridtjof Feydt. Og fra det straffedømte Norge stiller David Aleksander Toska som vitne.

VITNER: Dømte David Toska. Foto:  Alf Ove Hansen  / SCANPIX
VITNER: Dømte David Toska. Foto: Alf Ove Hansen / SCANPIX Vis mer

Det var opprinnelig satt av fire uker til hovedforhandlingen i Oslo tingrett, men den har blitt innskrenket til to uker.


NTB/Dagbladet.no