Kjendisadvokater ut av retten

Nå skal det bli lettere for dommere å sparke kjendisadvokatene ut av retten. Begrunnelsen er at de forsinker straffesaker.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Etter justiskomiteens innstilling har Stortinget vedtatt en endring i straffeprosessen. Endringen følger også helt justisminister Odd Einar Dørums proposisjon.

Ifølge justiskomiteen vil en «oppmyking av vilkårene» for at retten skal kunne oppnevne en annen forsvarer enn det tiltalte selv ønsker, kunne bidra til at saker blir avviklet hurtigere.

- Dette er en uthuling og undergraving av det frie forsvarervalget, som vil få stor betydning, sier høyesterettsadvokat Tor Erling Staff til Dagbladet. Også Advokatforeningen gikk imot endringen.

«Det er ofte et fåtall profilerte forsvarsadvokater som ønskes av et større antall siktede, og dette har medført en større saksmengde enn mange advokater har kapasitet til innen rimelig tid,» heter det i komiteens vedtak.

Staff, som uten tvil er i komiteens søkelys, mener terskelen for å overkjøre det frie forsvarervalget fra klientens side etter endringen blir vesentlig lavere.

- Vi opplever at hensynet til effektivitet for tida raser fram gjennom straffeprosessen, og hvor hensynene til rettssikkerhet overkjøres, sier Tor Erling Staff.

- Flinkest i klassen

- Det skal nå overlates til den enkelte dommer å vurdere hva som er en forsinkelse av betydning. Det kan være gjenstand for ganske forskjellige oppfatninger hos den enkelte, og ikke minst ut fra den enkelte dommers personlighet og interesse av å være «flinkest i klassen». Kort sagt: få stjerne i boka i Justisdepartementet for effektiv saksbehandling.

- Men det har vært opp til den enkelte dommer å avgjøre også etter gjeldende lov?

- Ja, men lovendringen gjør dette mer markant. En meget ulykkelig konsekvens av endringen er at tiltaltes tillit til straffesaken blir sterkt svekket, mener høyesterettsadvokaten.

- Dette kan være viktigere desto større saken er, det forstår jeg. På den annen side kan en straffesak, uansett hvor ubetydelig den kan synes, få stor betydning for vedkommendes framtidige liv. Det ser vi nesten daglig, sier Staff.

Enig med Staff

Forsvarergruppen av 1977, som teller alle de kjente og mest brukte forsvarsadvokatene i Oslo-området, uttalte i sitt høringsnotat til endringen av det frie forsvarervalget at gruppa ikke kunne se noen grunn til å endre reglene.

Advokatene John Christian Elden og Heidi Ysen er enig med Staff i at et vedtak som skal gjøre det lettere for dommere å sparke advokater, undergraver rettsprinsippet om fritt forsvarervalg.

- I alvorlige saker er dette en svekkelse av rettssikkerheten til den siktede.

For en lommetyv tatt for et simpelt tyveri spiller oppnevnelse av forsvarer selvsagt ingen rolle.

For en person med en drapstiltale mot seg, blir det derimot helt urimelig å oppnevne en tilfeldig forsvarer, sier Elden.

- Det er uhørt at man nå ytterligere forsøker å innskrenke det frie forsvarervalget. Det kan ende i en fullstendig overkjøring av mennesker i veldig vanskelige situasjoner, mener advokat Heidi Ysen.

Uoppklarte saker

Ifølge Elden er hovedproblemet i dag at domstolene har for mange uoppklarte saker, og at disse derfor berammes langt fram i tid.

- Hadde domstolene fått sakene unna i tide, hadde ikke dette vært noe problem. Da ville ikke vi advokater vært så opptatte, sier Elden.

Også advokat Frode Sulland mener det ofte er andre enn forsvarerne som medfører forsinkelser.

- Problematikken har vært en gjenganger i mange år, men jeg har ikke sett noe statistisk belegg for at bestemte forsvarsadvokater er en avgjørende propp i straffesaksutviklingen. Derfor synes jeg det er svært uheldig at man må strammer dette til ytterligere, mener Sulland.

Advokat Heidi Ysen er skuffet over Odd Einar Dørums periode som justisminister:

- Jeg hadde både forventninger og forhåpninger til Dørum som justisminister, men i denne perioden har han vært for populistisk. Han hopper på forslag som har Frp-preg, mener Ysen.

KRITISKE: Kjendisadvokatene John Christian Elden, Tor Erling Staff, Heidi Ysen og John Forde Sulland er kritiske til Stortingets vedtak om å begrense tiltaltes valg av forsvarer.