Kjendiskamp for eldresaken

Eldreadelen gjør opprør: Rolv Wesenlund, Ellen Horn, Kalle Lisberg, Marvin Wiseth, Christian Vennerød, Anne Marie Ottersen, Willy Haugli og en rekke andre kjente norske kvinner og menn stiller seg nå i spissen for en ny folkebevegelse. Protestbevegelsen skal kjempe for at nordmenn over 50 år blir sett og hørt!

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«Foreningen Seniorsaken» kaller de seg, og tirsdag etablerer de folkebevegelse under Rolv Wesenlunds parole: «Vi er eldre. Vi er mange. Vi er farlige, vent og se!»

Kjendisopprør

Målet er å mobilisere landets godt voksne til innsats for egen sak. Bak oppropet - og det mulig gryende opprøret - står en lang rekke kjendiser fra kultur, politikk, nærings- og samfunnsliv. De fleste av dem besitter viktige posisjoner og har opparbeidet seg både inntekts- og formuesbeholdninger godt over snittet.

En av initiativtakerne er Christian Vennerød (56), Dine Penger-gründeren som tjente seg rik på å gi det norske folk økonomisk rådgivning.

- Dette skal bli en slags protestbevegelse. Samfunnet er ekstremt opptatt av at verden om og om igjen skal legges til rette for ungdommen - dem som ikke er over 50. Hensynet til dem over 50 er lite til stede, mener Vennerød.

- Vi vil minne politikerne på at det ikke bare er rockeklubber som skal subsidieres. Det må settes av arealer og arenaer også til dem som ikke er opptatt av fotball og rock.

Grå pantere

- Men hvis vi ser på hvem som styrer i politikken og næringslivet, så virker det ikke akkurat som om +50-åringene er underrepresentert?

- Nei, men de er ikke der i kraft av å ta hensyn til seg selv, men til kundene og de ansatte. Dessuten er ikke alle eldre ressurssterke. Vi må organisere oss for å få tyngde bak gode argumenter.

- Betyr det at dere syns synd på de eldre her i landet?

- Nei, men det er ikke bra for landet at det er et så ekstremt ungdomsfokus.

- Hva slags aksjoner kan vi vente oss?

- Vi må vel ha en litt myk stil. Det er ikke naturlig for grå pantere å vise klør.

- Blir ikke hørt

Willy Haugli (75), Oslos politimester gjennom ni år, kvesser imidlertid mer enn gjerne klørne.

- Vi som har passert 70, er kanskje gått ut på dato, men har likevel mye å bidra med. Det er et enormt potensial av innsikt og dømmekraft i denne delen av befolkningen. Den utgjør en betydelig del av de oppegående i samfunnet, sier Jern-Willy med sedvanlig kraft. Han er lei av det han mener er gjentatt forbigåelse av eldre.

- De slipper ikke til, de brukes ikke og de blir ikke hørt. Nå må vi snart sørge for at erfaring og innsikt kommer mer med i samfunnslivet.

Haugli mener dagens politikere taler med to tunger.

- Samtlige partier sier de er opptatt av de eldres interesser, og at det er de eldre som har lagt fundamentet for samfunnets velstand. Men hvorfor er da eldreomsorgen, sikkerheten og tryggheten for de gamle så dårlig? Og hvorfor har vi for eksempel et regelverk som er et forbrytervern snarere enn et rettsvern? Eldre er jo sterkt utsatt for kriminelle handlinger, påpeker den pensjonerte politimesteren.

- Fikk sjokk

Oslo Ap's ordførerkandidat, Ellen Horn (51), er også med på aksjonen.

- Mange eldre, særlig kvinner, føler seg til overs og syns nok selv de er litt på hell. Men de er en ressurs det er viktig å ta vare på, erfaring og livskvalitet er viktige egenskaper, og arbeidskraft er jo dessuten en mangelvare, påpeker Horn.

- Men skjønner du unge som vil si at dagens +50-åringer ikke bare har erobret de viktige posisjonene, men også har en personlig økonomi som gjør at de ikke trenger en slik organisasjon?

- Det er ikke tvil om at unge møter kjempetøffe vilkår når de skal etablere seg. Men det er ikke det denne saken handler om - det handler om å ta vare på alle ressursene, sier den tidligere kulturministeren og minnes at eldre slett ikke alltid er overrepresentert der makta sitter.

- Jeg fikk litt sjokk da jeg skjønte at jeg var en av de eldste i regjeringen. Jeg følte meg jo som et for ungt menneske til å sitte i en så ansvarsfull jobb.

- Vil straffe seg

Kalle Lisberg er formann i foreningen som organiserer opprøret. Han ønsker foreløpig ikke å si stort verken om saker eller arbeidsmetoder, men en presseinvitasjon foreningen har sendt ut, forteller likevel en del. Her heter det:

«Noen har lurt aldersgruppen 25 til 38 til å føle seg som den mektigste og mest verdifulle her til lands. Samtidig har disse {lsquo}sakkyndige' av alle krefter forsøkt å redusere 50+-menneskene til en gruppe uinteressante, utdøende som verken lar seg påvirke i politiske valg eller i vare- og tjenestevalg i Norge. Dette kommer til å straffe seg i de nærmeste åra.»

Seniorsaken viser til at det i dag finnes 1,1 millioner nordmenn over 50 år. Og flere skal det bli.

«Vi vil oppnå å bli en interessegruppe og en høringsinstans, og mene noe om boligpolitikk, familiepolitikk, sosialpolitikk og rettsvern. Vi vil ha rett til å eldes som fortjent,» heter det i et skriv fra foreningen.

Gammel dansk

For 15 år siden tok danskene et tilsvarende initiativ. I dag har organisasjonen «Ældre Sagen» hele 438000 medlemmer, og er en maktfaktor i dansk samfunnsliv. De fleste av medlemmene er over 60 år. Organisasjonen sammenfatter sitt formål i følgende fire punkter:

  • Eldre skal anerkjennes som likeverdige medborgere.
  • Eldre skal ha rett til å bestemme over egen tilværelse.
  • Eldre skal ha mulighet for å klare seg på egne betingelser uten å være avhengige av andre.
  • Svake eldre skal ha forsvarlig, verdig pleie og omsorg.

    Organisasjonen er uavhengig av alle politiske partier, slik også den norske varianten skal være.

«FORENINGEN SENIORSAKEN» kaller de seg, og tirsdag etablerer de folkebevegelse under Rolv Wesenlunds parole: «Vi er eldre. Vi er mange. Vi er farlige, vent og se!»
ER MED: Christian Vennerød.
ER MED: Anne Marie Ottesen.