Kjente ikke loven - frikjent for voldtekt

Høyesterett har frikjent en 44-åring for voldtekt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

44-åringen ble straffet etter en bestemmelse i voldtektsparagrafen som var vedtatt, men ikke kunngjort i Norsk Lovtidende, på det tidspunktet da mannen forgrep seg seksuelt på en kvinne.

En rekke paragrafer som gjelder sexovergrep fikk et dramatisk endret straffenivå, samtidig som voldtektsbegrepet ble utvidet, ved en lovendring 11. august 2000. Endringene ble imidlertid ikke kunngjort i Norsk Lovtidende før 25. august, 15 dager etter de var vedtatt.

Det var 19. august 2000 at 44-åringen forgrep seg seksuelt mot en kvinne i Fredrikstad.

For streng straff

Den prinsipielle kjennelsen betyr at sexdømte som forgrep seg i den aktuelle perioden, vil få sine saker gjenopptatt. Det følger av lovendringen at dette er personer som har sonet en betydelig strengere straff enn de etter loven skulle, ifølge Dagbladets kilder.

Forsvarer for 44-åringen, advokat John Chr. Elden, sier til Dagbladet at Høyesterett i kjennelsen slår fast at Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) setter til side det som har vært antatt å være norsk rettspraksis de siste 100 åra.

- Kjennelsen slår fast at ingen kan dømmes etter en lov som ikke er bekjentgjort. Min klient kjente ikke til lovendringen, fortsetter advokat Elden.

44-åringen ville før lovendringen 11. august 2000 bli dømt etter en paragraf med en strafferamme på fem års fengsel, for å ha seksuell omgang med en som var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg overgrepet.

Strafferamme

Denne paragrafen ble i forbindelse med lovendringen tatt inn i den såkalte voldtektsparagrafen, og strafferammen ble hevet til ti års fengsel.

44-åringen ble dømt til to års fengsel for voldtekt i Borgarting lagmannsrett 3. oktober 2000. Høyesterett forkastet mannens anke 25. april i fjor. 22. august begjærte imidlertid 44-åringen saken gjenopptatt.

Etter den oppsiktsvekkende kjennelsen som frifinner 44-åringen for voldtekt, er han samtidig av Høyesterett dømt til fengsel i ti måneder etter den gamle paragrafen, som hadde en strafferamme på fem års fengsel.

- Klienten ble veldig glad da han fikk vite resultatet, sier Elden.