Kjerne-postene

Dette er noen av kjernepostene i regjeringens budsjettarbeid:

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

KONTANTSTØTTEN:

For to uker siden ville statsminister Kjell Magne Bondevik ikke lenger garantere at regjeringen vil stå ved den planlagte utvidelsen av kontantstøtten til også å gjelde toåringer fra januar 1999. Ifølge Adresseavisen og Sunnmørsposten ønsker finansminister Gudmund Restad å gå inn for Sp-nestleder Åse Grønlien Østmoes forslag om å la dem som i år får kontantstøtte, få kontantstøtte for toåringer i 1999, men bare fram til sommeren.

SMÅBARNSTILLEGGET:

Småbarnstillegget kom som et slags plaster på såret etter at regjeringen Syse måtte kaste kortene i 1990, og det ikke lenger var mulig for KrF og Høyre å få flertall for kontantstøtteordningen i stortingsperioden 1989- 93. Da den lønnede svangerskapspermisjonen seinere ble utvidet til ett år med 80 prosents lønn, mistet barn under ett år småbarnstillegget. Småbarnstillegget er på 657 kroner per måned - eller 7884 kroner i året.

VEIER:

I valgåret 1997 lovet KrF og Senterpartiet sammen med Høyre over fem milliarder mer enn Ap til veiutbygging. Denne storsatsingen blir det nå ingenting av. Trolig vil sentrumsregjeringen isteden foreta kutt i veibevilgningene.

SKATT OG

AVGIFTER:

Finansminister Gudmund Restad har i Dagbladet varslet skatte- og avgiftsøkninger som en del av innstramningene. Det kan komme på tale å øke elavgiften og avgiften på rulletobakk. Regjeringen understreker at budsjettet skal ha en god fordelingsprofil, og at det er de som tåler det best, som skal bidra mer til fellesskapet. Det kan også komme på tale å justere opp fribeløpet på skattekortet.