Kjøp aksjer med rabatt

I går gikk Internett-selskapet Stepstone på børs med suksess. En rekke selskaper skal børsnoteres i år, deriblant Telenor. Mange foretar en offentlig emisjon i forkant. Det kan være meget lønnsomt å få tildelt aksjer i slike emisjoner. Men risikoen er høy.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For to uker siden gjennomførte Stepstone en såkalt offentlig emisjon, det vil si at alle ble invitert til å tegne aksjer i selskapet. Emisjonen var en kjempesuksess og i går gikk selskapet på børs.

De heldige som fikk tildelt aksjer i emisjonen betalte bare 32 kroner, og i går kunne de selge aksjene på børsen til over 50 kroner. Fikk du tak i 400 aksjer (12800 kroner), har du tjent nesten 8000 kroner på 14 dager.

Gullkantet

Forsker Frode Sættem ved Stiftelsen for Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) i Bergen har kartlagt 69 børsintroduksjoner mellom 1984 og 1996. Konklusjonen er at aksjesparere fikk meget bra betalt for å tegne aksjer i forkant av børsintroduksjoner. Gevinsten var hele 17,4 prosent for å eie aksjene i noen få uker. Dette er slett ikke noe norsk fenomen.

- Dette er i tråd med internasjonale undersøkelser. Det er vanlig at selskapene gir en introduksjonsrabatt før de går på børs, sier Sættem til Dagbladet.

Risikofylt

Den høye avkastningen henger nøye sammen med at risikoen ved å investere i slike selskaper er mye høyere enn i aksjemarkedet for øvrig. Investorene forlanger en viss rabatt. Både fordi mange av selskapene har kort historikk, og fordi få meklerhus analyserer dem.

Tro heller ikke at de nye selskapene nødvendigvis fortsetter kursoppgangen helt til himmels. I treårsperioden etter børsintroduksjonen gjorde de nye selskapene det 15 prosent dårligere enn totalindeksen, ifølge SNFs analyse. Med andre ord burde man si ja takk til emisjonsaksjer, men selge aksjene relativt raskt etter at selskapet blir børsnotert.

Tilbake

I 1998 var det stopp i emisjonsmarkedet. Asia-krise og generell børsnedgang utsatte børsplanene til en rekke selskaper. I dag er optimistene tilbake på Oslo Børs og dermed lokkes stadig flere selskaper til å foreta emisjoner.

Ifølge Finansavisen har mellom 15 og 20 selskaper planer om børsnotering i løpet av året. De fleste av disse er Internett- eller teknologiselskaper.

- Den voldsomme interessen for Stepstones aksjer kan tyde på at stemningen har snudd. De kommende emisjonene kan gi en meget hyggelig avkastning for småsparere, sier siviløkonom Bjørn Erik Sættem i økonomibladet Dine Penger. Han har fulgt dette markedet tett de siste årene.

I høst blir muligens Telenor børsnotert. Sannsynligvis vil aksjene i teleselskapet bli solgt med en viss rabatt, for å gjøre Telenor til en «folkeaksje». Dette selskapet har i tillegg en helt annen og tryggere inntjening å vise til sammenliknet med de litt «luftige» internettselskapene. Det gjør Telenor til en meget interessant aksje for folk flest.

MULIGHETENES HUS: Undersøkelser viser at aksjesparere får meget bra betalt for å tegne aksjer i forkantav børsintroduksjoner.