Kjøp av sex blir neppe ulovlig

Justisdepartementet kommer trolig ikke til å kriminalisere horekunder. Frykten er at de prostituerte blir taperne hvis sexsalget forsvinner fra overflaten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen har vedtatt å innføre etiske regler for å hindre kjøp og aksept av seksuelle tjenester blant statsansatte på tjenestereiser. Mange mener vedtaket er passivt og at kjøp av sex bør bli straffbart.

I Sverige er det straffbart å være horekunde. Andelen gateprostituerte er gått betraktelig ned, men virksomheten skjer i stadig større grad i det skjulte. Det har ført til at Justisdepartementet er svært skeptisk til å kriminalisere horekunder i Norge.

- Det viktigste for meg er å skåne jentene det gjelder. De vil bli skjøvet lenger bort og ned hvis vi velger å kriminalisere horekunder. Hittil er det ingen her som er overbevist om at kriminalisering er veien å gå, sier statssekretær Rita Sletner i Justisdepartementet til NTB.

NHO positiv

En handlingsplan for å bekjempe sexsalg skal være på plass innen utgangen av året. Første skritt på veien tok regjeringen da den sist fredag vedtok å innføre de etiske reglene.

- Regjeringen vil først rydde i eget hus. Vi slår oss ikke på brystet med å ha innført slike etiske retningslinjer, men fortsetter å rette søkelyset mot problemet og angripe det. Nå er NHO og det private næringslivet utfordret til å innføre tilsvarende etiske regler i sine rekker, sier Sletner.

Internasjonal direktør Jon Vea i NHO uttalte under et debattmøte tirsdag at han var positiv til regjeringens utfordring. Statssekretær Sletner jubler og mener at regjeringens initiativ vil bidra til at mye av horekundegrunnlaget kan falle bort ved at næringslivet engasjerer seg og sine.

- Man kan angripe problemstillingen rundt kjøp og salg av sex på mange måter, og en lovendring er ikke alltid den rette måten å gjøre det på. Vår innfallsvinkel er å skåne jentene og ta bakmennene. Det blir lett symbolpolitikk å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester, sier statssekretæren.

Justisdepartementets innstilling vil foreligge sammen med handlingsplanen innen nyttår.

Forsvaret først

Forsvaret hadde allerede innført etiske retningslinjer blant sitt personell i utlandet før regjeringen kom på banen, retningslinjer som på mange måter går lenger enn hva regjeringen skisserer for hele staten.

Generelt holdningsskapende arbeid er første del. I de aktuelle områdene Forsvarets personell oppholder seg utenlands, er det så pålagt den lokale øverstkommanderende å utdype bestemmelsene for hvordan personellet skal opptre.

- Det betyr at man tar tak i situasjonen ut fra hvilken kultur og hvilke normer som gjelder i det samfunnet man befinner seg. De som bryter med påleggene, risikerer påtale og hjemsendelse, sier Jan Smidt i Forsvarets overkommando.

Smidt mener ubetinget at regjeringen er inne på rett spor når den vil feie for egen dør og innføre regler for egne tjenestemenn som et første skritt på veien.

(NTB)