Kjøp, kjøp, kjøp

I et oppsiktsvekkende brev til finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen tar den styrtrike Fred. Olsen til orde for at Norge kjøper seg opp i og overtar en rekke sentrale utenlandske selskaper. Skipsrederen anbefaler at oppkjøpene finansieres med oljepenger.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I det seks sider lange brevet, kalt «The Declaration of Independence - Norges frigjøring fra oljeinntektene», redegjør den nøysomme milliardæren for hvordan han mener landet bedre kan nyttigjøre seg de eventyrlige oljeinntektene.

Hovedbudskapet er at Norge ved økt pengebruk på utvalgte områder i dag, vil stå sterkere når oljealderen en gang tar slutt.

Bruk musklene

Fred. Olsen er svært lite fornøyd med at oljefondet på om lag 400 milliarder kroner i dag er spredd tynt utover verdens verdipapirmarkeder. Aksjepostene er så små at de ikke gir fnugg av styring over selskapenes drift.

Skipsrederen foreskriver en helt annen og kraftigere medisin:

  • Forutsetningen for at Norge skal klare å tjene penger også i framtida, er at landet bruker sin pengemakt mer målrettet ved å «kjøpe seg inn i eller overta utenlandske selskaper».
  • Han nevner ikke hvilke summer eller selskaper han tenker på, men skriver at staten i samarbeid med norske bedrifter bør bruke sine økonomiske muskler til strategiske oppkjøp.

- Dette er en krevende prosess som vil ta tid, erkjenner Fred. OIsen i brevet.

Kjøp en bank

Men mye kan også skje allerede nå. For eksempel bør staten investere i utenlandske investerings- og handelsbanker, som så får i oppgave å prioritere Norge og norske forhold høyere enn det som er tilfelle i dag, anbefaler Olsen og skisserer følgende kriterier for en slik «Norwegian Investment Bank»:

  • Staten må gå tungt inn med en eierandel på mellom 30 og 100 prosent.
  • Det må skytes så pass mye penger inn i banken at den får armslag til å foreta store investeringer, som siden kommer eierne til gode.
  • Eierskapet må ledsages av makt i styret.

Het debatt

Fred. Olsens råd til finansministeren kommer midt oppe i den opphetede debatten om bruken av oljeformuen. Striden står mellom de som mener norsk økonomi vil bli overopphetet, med renteoppgang og arbeidsløshet som resultat, dersom Norge bruker mer oljepenger, og de som tror norsk økonomi tåler, og trenger, nyinvesteringer. I slutten av måneden samles en rekke av landets økonomer til samråd om temaet - og Schjøtt-Pedersen har lovet å lytte til alle innspill han får.

Med på veien sender Fred. Olsen ham også beskjed om å pumpe oljekroner inn i både utdanning og helse:

Mer til skole

IT-interesserte Fred. OIsen ser for seg den reneste revolusjon innen skoleverket. Bort med den tradisjonelle klasseromstankegangen. Hva med et landsdekkende nettverk av elektronisk klasserom i stedet? Det kan bli et tilbud til alle til langt lavere kostnader enn den tradisjonelle undervisningen, mener Olsen.

En annen vei å gå er å kjøpe studieplasser for norsk ungdom i utlandet. Dette bør gjelde alle nivåer, fra videregående skole til høyskoler og universiteter.

Olsen vil også bruke penger på å utvikle kunnskapsmiljøer i Norge, som gjør det attraktivt for utenlandske eksperter å tilbringe tid her til lands. IT Fornebu, som Fred. Olsen selv er sterkt engasjert i, har ambisjoner om å bli et slikt kunnskapssenter.

Mer til helse

Også helsesektoren bør få sitt. Fred Olsen vil bruke penger på å kjøpe nytt utstyr til norske sykehus i utlandet, men også til å utvikle nærmere samarbeid mellom norske og utenlandske helseinstitusjoner. Deltakelse i medisinsk forskning utenlands kan øke kunnskapsnivået i Norge, noe som igjen kan skape nye bedrifter innen medisin og helse.

...og så forsvant olja

Hvor lenge Norge kan leve fett på oljeinntektene avgjøres ikke bare av hvor mye som ennå ikke er pumpet opp, men også av utviklingen av fornybare energikilder. Massiv satsing på fornybare energiformer kan bli absolutt nødvendig for å bevare miljøet. Norge har en enestående mulighet til å bidra til dette, samtidig som vi kan oppnå ny verdiskapning, framholder rederen.

Rådet til finansministeren: Sats på utvikling av vind- og bølgekraft. Her har vi et stort, uutnyttet potensial.

Forutsetningen for både denne og annen pengebruk er imidlertid klar.

- For å rydde plass til nyinvesteringene må Norge bli billigere å drive, skriver Fred. Olsen, og peker spesielt på to områder: Offentlig sektor må bli mer effektiv og omstillingen innen produksjon som krever mange ansatte, må fortsette.

40 stk. Hydro

Fred. Olsen avslører i brevet til Schjøtt-Pedersen at han ikke er nevneverdig imponert over politikernes innsats for å sikre landets økonomiske framtid. Olsen mener Norge vil trenge minst 40 bedrifter på Norsk Hydros størrelse når oljen ikke lenger er nok til å smøre oss alle.

- Det største problemet er at dagens politikere ikke er på valg når oljeinntektene faller for alvor, skriver han med klar oppfordring om å tenke langsiktig.

Selv har han videreført og utviklet butikken hans bestefar startet i 1848.

<B>SNAKKER UT:</B> Skipsreder Fred. Olsen forteller finansministeren hvor oljeskapet skal stå.