Kjøper forskere for millioner

800 000 kroner betaler Statoil for en professorstilling ved Handelshøyskolen i Bergen. Skolen har nok et gaveprofessorat i sikte. Ved BI har Fina betalt for én professor. Ved universitetene finansieres til sammen godt over hundre forskerstillinger av næringslivet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det er klart det er en måte å betale seg fram i køen på, sier informasjonssjef ved Handelshøyskolen, Torny Aarbakke.

Betingelsen Statoil har satt for sin gave er at stillingen utlyses innenfor energiøkonomi.

- Dermed får de gjort et arbeid på et felt som er viktig for dem, og vi får kompetanse på et felt som vi ellers ikke ville satset på, sier Aarbakke. Professoren, som vil få lønnstrinn 70, er ment å bli en drivkraft i et forskningsprosjekt på energiøkonomi. Slik har Statoil sikret seg at deres interesser blir ivaretatt ved Handelshøyskolen. Aarbakke opplyser at høyskolen innen kort tid vil ha klart nok et gaveprofessorat. Hvem som skal betale for det, er foreløpig hemmelig.

Krav til integritet

Heller ikke ved BI er næringslivsfinansierte forskerstillinger et ukjent fenomen. Rektor Torgeir Reve opplyser at BI har én hovedstilling finansiert av Fina. De har også flere som er ansatt på reduserte stillingsbrøker.

- Vi stiller de samme krav til integritet for disse som for alle andre vitenskapelig ansatte ved BI. Selskapene som finansierer vitenskapelige stillinger har ingen garanti for at de skal ha noen forrang, sier Reve.

Erobrer universitetene

Ved Universitetet i Tromsø har Sparebanken Nord-Norge betalt for et professorat i engelsk og det franske oljeselskapet Elf Aquitaine betaler for en professor i fransk. Ved Universitetet i Bergen er oljeselskapene Hydro og Coneco inne med hver sine fulle forskerstillinger. Forsikringsselskapene Vital, PMS Norden og Vesta finansierer en professorstilling i forsikringsmatematikk.

Men det er ved Universitetet i Oslo og Trondheim næringslivet virkelig har satset. Ved Universitetet i Oslo er omtrent 70 stillinger finansiert av næringslivet.

I tillegg kommer 15 professor II-stillinger. Ved NTNU i Trondheim anslår man at om lag 60 stillinger er eksternfinansiert. I tillegg kommer om lag 40 professor II-stillinger som er eksternfinansiert.