Kjøper kårboligen

Trippeldrapsdømte Per Orderud tar opp lån og kjøper Orderud gård for 2,9 millioner kroner uten kulehullrabatt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Per Orderud har nå signert avtalen om kjøp av Orderud gård, stedet der Anne Orderud Paust, Kristian Orderud og Marie Orderud ble likvidert natt til 22. mai 1999.

Odelssønnen, som er dømt for medvirkning til de tre drapene, har i lang tid kranglet med sine egne slektninger om å få kjøpe gården. Nå går den følelsesladde gårdstvisten mot slutten, opplyser bobestyrer Christian Lundin.

Per Orderud kjøperOrderud gård for 2,9 millioner kroner. Han kjøper eiendommen i den stand eiendommen befinner seg, det vil si at han ikke får rabatt for blant annet kulehullene.

Splittet slekt

Orderud fikk heller ikke i medhold i at kårboligen skal vaskes på dødsboets regning.

Orderud-slekta er splittet, og Per Orderud har nå inngått en avtale som gjør at han ikke kan tjene penger på salg av eiendommer de nærmeste 12 åra.

-  Avtalen mellom dødsboet og Per Orderud går ut på at han ikke kan få en gevinst av et eventuelt salg de nærmeste 12 åra. Bakgrunnen for at noen arvinger har krevd dette, er at vi ikke vil at han skal tjene seg rik på andres skjebne. Han er jo dømt for medvirkning til drap på tre personer, sier Harald Orderud til Dagbladet.

Dersom Per Orderud selger deler av eiendommen, skal en eventuell gevinst deles mellom arvingene etter drapsofrene.

Kjøper kårboligen

Denne bestemmelsen i odelsloven, som gjelder såkalt etteroppgjør, har vært helt sentral i striden mellom Per Orderud og slektningene. I den endelige avtalen heter det også at punktet om såkalt etteroppgjør gjelder uavhengig av om straffesaken blir gjenopptatt, og uavhengig av et eventuelt utfall av fornyet behandling.

Tar opp lån

Både Per og Veronica Orderud kjemper for å få saken gjenopptatt. Den nye avtalen betyr i klartekst at odelssønnen ikke kan tjene penger på eventuelt salg de nærmeste 12 åra - selv om han i framtida får saken gjenopptatt og blir frikjent.

-  Dette har i ei tid vært et tema i forhandlingene, bekrefter Per Orderuds fetter, Lars Orderud, overfor Dagbladet.

Per Orderud har tatt opp lån for å få råd til å kjøpe gården. Han har tatt opp lån med pant i eiendommen på Orderud gård.

Det er ennå ikke bestemt hva Per Orderud skal gjøre med Orderud gård i tida framover. Tre av eiendommene er leid ut, og jorda er forpaktet bort.

-  Det kan bli aktuelt å leie ut kårboligen. Vi får se hva som skjer når vi får den i stand. Det må gjøres en god del med kårboligen, sier Lars Orderud.

Bitter strid

Per Orderud og faren Kristian var i strid om hvem som skulle eie gården. Politiet og påtalemyndigheten har hele tida hevdet at motivet for trippeldrapet har sin bakgrunn i striden. Far og sønn Orderud skulle møtes i lagmannsretten, men Kristian Orderud ble drept før saken kom opp.

Bobestyrer Christian Lundin opplyser at ankesaken for Eidsivating lagmannsrett blir hevet som forlik på bakgrunn av den nye avtalen.

-  Så snart kjøpesummen er mottatt på boets konto, begjæres ankesaken hevet som forlik. Hver av partene dekker sine omkostninger med ankesaken, sier Lundin.

KJØPER: Per Orderud.
KULEHULL:En eller flere gjerningspersoner tok seg inn i kårboligen (til høyre) på Orderud gård natt til 22. mai 1999. Per Orderud krevde rabatt for kulehullene.