Kjørelærer fikk to års fengsel for sex-misbruk

Den 45 år gamle kjørelæreren er dømt til to års fengsel for å ha misbrukt sin stilling til å ha sex med fire kvinnelige elever.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I tillegg til fengselsstraffen må mannen betale 60.000 kroner i oppreisning til den ene kvinnen og 5.000 kroner i saksomkostninger.

- Tiltalte reagerte ganske kraftig da han hørte dommen og hevder fortsatt at han er uskyldig, sier 45-åringens forsvarer Atgeir Almestad.

Almestad var i dag i utlandet, men sier at 45-åringen vil anke dommen.

- Vi er uenige i avgjørelsen i skyldspørsmålet, og også i neste rekke uenige i straffeutmålingen. Jeg vil fortsatt gå for full frifinnelse, sier Almestad.

Skjerpet straff

Aktor i saken, Jogeir Nogva, la ned påstand om halvannet års fengsel, men Søre Sunnmøre herredsrett fant grunn til å forlenge fengselsstraffen.

Alle kvinnene har hatt psykiske problemer etter episodene, noe retten fant skjerpende. At overgrepene ble gjentatt overfor to av kvinnene, hvorav den ene var gravid i fjerde måned, og at overgrepene fant sted over en tiårsperiode, talte også i skjerpende retning. «Retten finner at både allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon i saken», heter det i dommen.

(NTB)