Kjørte på 16-åringer med vilje

Politimann dømt for å ha kjørt ned to gutter på moped.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

16-åringene kjørte 13. juni 2006 en stjålet, trimmet moped på Vestre Toten, og politimannen kjørte inn i bakhjulet på mopeden for å få stoppet dem.

Mopeden veltet, og begge guttene ble påført mindre skader.

Sakens bakgrunn i rettsapparatet er også spesiell.

Det var den ene guttens foreldre som klaget politimannen inn for Spesialenheten for politisaker, som henla saken.

Foreldrene anket til riksadvokaten, og det ble utstedt et forelegg til politimannen.

Det nektet han å vedta, og saken ble sendt til retten.

I den lokale tingretten ble han dømt til ei bot på 5000 kroner.

Eidsivating lagmannsrett forkastet politimannens anke. Høyesteretts ankeutvalg har nå nektet å fremme saken, og dommen er rettskraftig etter to og et halvt år.

Politimannen forsøkte først å få stoppet mopeden ved å stille politibilen på tvers av veien.

16-åringene kjørte bare ned i veigrøfta, og passerte uhindret.

Politimannen kjørte etter. Det var da han bestemte seg for å stoppe mopeden ved å kjøre inn i bakhjulet.

Skrubbsår
Mopedens bakhjul låste seg, og mopeden ble deretter skjøvet seks-ti meter før den stoppet og veltet.

Begge guttene fikk skrubbsår på hendene, og en hadde fått hull i buksa og et sår på kneet.

Politimannen kjørte begge til sykehus, hvor de fikk behandlet skadene.

Politifolk har ifølge loven rom for feilvurderinger, uten at det konstateres at vedkommende tjenestemann har gjort seg skyldig i noe straffbart.

Tingretten har lagt til grunn at politibilen og mopeden holdt en fart på over 20 km/t, og at det var uforsvarlig av politimannen å stanse mopeden ved å låse bakhjulet.

Tingretten har vist til at 16-åringene kunne ha handlet annerledes enn forutsatt, eller det kunne vært forhold ved underlaget som gjorde at mopeden ikke beveget seg som forutsatt.

Tingretten mener også at det ikke var nødvendig å gå til pågripelse der og da.

Råkjøring
Eidsivating lagmannsrett skriver i dommen at tingretten har lagt avgjørende vekt på at det både var reell risiko for personskade, og at det var unødvendig å stanse råkjøringen på det aktuelle tidspunktet.

— Selv om politimannen har en forholdsvis romslig ramme når hans handlemåte skal bedømmes i ettertid, vil romsligheten avhenge av den konkrete situasjonen tjenestemannen er oppe i. I denne saken var det ikke noe i situasjonen som gjorde det påkrevd å stanse mopeden der og da, for å avverge fare for politifolk eller andre, eller få oppklart saken, konkluderer lagmannsretten.

16-åringene er også bøtelagt.