Klagene fra NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon har feiret sitt 100-årsjubileum i nøkterne former. Det har ikke vært mye festivitas og store jubileumsmiddager. Men det betyr ikke at organisasjonen ligger lavt i det politiske terrenget.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • NHO har gått offensivt ut og forsvart sine medlemmers interesser. Det er næringslivets rammevilkår de særlig er opptatt av.
  • I går avfyrte NHO-sjef Finn Bergesen jr. en kraftsalve mot den sittende regjeringen og det budsjettet som blir vedtatt. Dermed rammer hans kritikk også sentrumspartiene. Det er særlig skatten på aksjeutbytte han er forarget over. Næringslivet må ha stabile rammer for å arbeide langsiktig. De høye skattene kan føre til at bedrifter flytter utenlands, slik Stein Erik Hagen og flere har truet med.
  • NHO har liten grunn til å klage. De postene på det opprinnelige budsjettet som ville rammet næringslivet hardest, ble fjernet under forhandlingene med sentrumspartiene. I tillegg skal investeringsavgiften fjernes om vel ett år. Utbytteskatten på aksjer har fått lav sats og et bunnfradrag som skjermer småsparerne. Men det er en kjensgjerning at skattefritak for aksjeutbytte de siste åra har ført til større forskjeller i befolkningen. Og det er et flertall i Stortinget som ønsker en bedre fordeling Da må det gjøres noe med utbytteskatten, og et slik bidrag til felleskassa vil storaksjonærene tåle.
  • Bergesens ønsker seg tilbake til Gro-epoken. Skatteforliket i 1992 ga jo næringslivet store fordeler. Men vi må ikke glemme at arbeidsledigheten den gangen var vårt største problem. Det gjaldt å få sving på hjulene. I dag er det derimot mangel på arbeidskraft og press i økonomien. Derfor må det også strammes inn, og det vil være urimelig om ikke næringslivet skulle ta en beskjeden del av støyten. Nå har vi fått et budsjett som ikke gir ytterligere rentepress. Det burde også NHO være glad for i stedet for å pøse på med svartmalingen.