Klager til Likestillingsombudet

JURK, Juridisk rådgivning for kvinner, vil nå klage saken inn for Likestillingsombudet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Jurist Anne Sundøy mener trygdeetatens tolkning av folketrygdloven er i strid med likestillingsloven, og at etterlønnen skal tas med i beregningen av fødselspengegrunnlaget.

- Å skille mellom etterlønn som engangsutbetaling og etterlønn som gis over noen måneder, er en handling som i dette tilfellet helt klart setter kvinnen i en dårligere stilling sammenliknet med en kvinne som ikke er gravid eller en mann, sier Sundøy.

JURK stiller seg undrende til at trygdekontoret og Aetat definerer etterlønn ved oppsigelser på ulik måte. En slik praksis kan sette kvinner i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Og medføre at det er nærmest umulig for kvinner å forutberegne sin rettsstilling i slike situasjoner.

- Satt på spissen kan man tenke seg at en kvinne som oppdager at hun ikke er berettiget til full fødselspenger ser seg nødt til å ta abort av økonomiske hensyn, sier hun til Dagbladet.