-  Klar for å røpe morderen

En NOKAS-dømt kan være klar for å fortelle hvem som drepte politimannen Arne Sigve Klungland.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

STAVANGER (Dagbladet): Dette bekrefter den dømtes advokat overfor Dagbladet.

-  Den dømte overveier sterkt om han skal komme med denne opplysningen. Det er flere vurderinger som gjør seg gjeldende.

Advokaten vil uttale seg anonymt for ikke på den måten å røpe klientens identitet på det nåværende tidspunktet. Dagbladets sensasjonelle opplysninger kan bety at det påståtte taushetsløftet de involverte angivelig har inngått om ikke å fortelle offentligheten hvem det var som skjøt og drepte Klungland i kommandobilen i Kongsgata under ranet 5. april 2004, muligens er i ferd med å sprekke.

De etterlatte

-  Hva er grunnen til at den dømte nå kan være klar til å fortelle hvem som skjøt?-  Det er flere grunner. Han er jo godt kjent med at Klunglands etterlatte har et sterkt ønske om en gang å få vite hvem som avfyrte det fatale skuddet mot familiefaren. Dette er sikkert den viktigste grunnen, sier advokaten.

-  Et annet moment er sjølsagt at han vurderer muligheten for en mildere dom når NOKAS-saken kommer opp i Gulating lagmannsrett 4. september. Overfor meg har klienten dessuten klart gitt uttrykk for at han ønsker å lette sin samvittighet med tanke på framtida, sier advokaten.

Beskyttelse

-  Betyr dette at din klient har erkjent å ha vært med på NOKAS-ranet?

-  Nei, det blir helt feil å tolke mine uttalelser i den retningen. Jeg vet at det er kjent i det kriminelle ransmiljøet i Oslo hvem som skjøt Klungland, altså også blant personer som bevislig ikke har vært med på NOKAS-ranet.

Samtidig må vi huske på at NOKAS-saken ikke er oppklart. Det har etter min mening helt klart vært personer med i en eller annen forbindelse, og som ikke satt på tiltalebenken denne gangen. Jeg er dessuten overbevist om at uskyldige ble dømt i går, sier advokaten.

-  Hva er motforestillingene?-  Det er sjølvsagt hensynet til egen sikkerhet som er det helt dominerende. Jeg finner det ikke riktig å kommentere dette ytterligere i et avisintervju. Det har vært skrevet mye om den indre selvjustisen i det omtalte ransmiljøet, sier advokaten.

Vil avvente

-  Vi vil hele tida ha til vurdering det faktum at politiet ikke under noen omstendighet vil være i stand til å gi den dømte reell beskyttelse, om det skulle bli satt en pris på vedkommendes hode. Nå vil vi avvente situasjonen, sier advokaten.

I NOKAS-dommen heter det at retten ikke hadde noen foranledning til eksplisitt å drøfte og ta stilling til spørsmålet om hvem som drepte Klungland.-  Det vises til at påtalemyndigheten ikke har innrettet bevisførselen med sikte på å utpeke hvem av ranerne som avfyrte skuddet mot kommandobilen. Som følge av dette har heller ikke forsvarerne hatt noen direkte foranledning til eksplisitt å forberede og innrette forsvaret i forhold til dette, konkluderer dommerne.