Klarer ikke stenge Norge

Trass i at regjeringen planlegger noen av de mest dramatiske og omfattende krisetiltak i fredstid, er myndighetene prisgitt at befolkningen selv tar alle forholdsregler for å unngå smitte av munn- og klovsyke. Det kan ta måneder før epidemien er under kontroll i Storbritannia. Du kan bli bedt om å kaste alt svenskekjøtt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dag vil regjeringen avgjøre om all import av kjøtt og melkeprodukter skal stanses.

- Situasjonen som oppstår ved et totalt importforbud til Norge, vil være av de mest dramatiske tiltak som er iverksatt i fredstid, sier stabssjef ved Statsministerens kontor Jonas Gahr Støre.

Alarmberedskap

- Vi har ikke nok mennesker i tollvesenet til å bemanne grenseovergangene 24 timer i døgnet. Å lukke grensa hermetisk er umulig, sier tolldistriktssjef ved Østfold tolldistrikt Øystein Haraldsen.

Samtidig ble det klart at alarmberedskapen vil måtte opprettholdes i mange måneder.

- Smitten er ute av kontroll. Vi vet ikke om den er kommet til Kontinentet, og vi tror ikke Storbritannia vil ha smitten under kontroll før om flere måneder, sier veterinærdirektør Eivind Liven.

Selv om det i går ikke ble påvist smitte i Danmark og Frankrike, holdes alarmberedskapen på topp av norske myndigheter.

Statsminister Jens Stoltenberg ble løpende orientert om utviklingen i helga. Sammen med landbruksminister Hanssen tok han initiativ til et krisemøte i går. I dag nedsettes et samordningsutvalg for å planlegge importstopp. Videre er det klart at forbud mot import fra EU kan bety at kjøtt som er kjøpt i utlandet de siste dagene, må destrueres.

- Vi kan ikke utelukke at vi må gå til et så drastisk skritt at folk som allerede har handlet kjøtt i Sverige de siste dagene, bør levere det inn. Vi følger situasjonen time for time. Et importforbud kan komme når som helst, sier Hanssen.

Trenger hjelp

Dagbladet snakket i går med alle tolldistriktssjefene i fylkene som grenser til Sverige og Finland. Alle venter på melding fra tolldirektøren og er klar til å øke beredskap og kontroll. Men landbruksministeren sa lørdag at det ikke er mulig å få til en 100 prosent effektiv kontroll.

I går gjentok landbruksministeren sin innstendige oppfordring til hele det norske folk: - Vi klarer ikke dette alene. Folk som har vært i land der det er eller er mistanke om smitte, må holde seg unna norske dyrebesetninger. Vi inviterer hele folket til å samarbeide med oss om å unngå smitte, sier Hanssen.

- Hvis vi iverksetter importforbud, betyr det en reell fare for at folk som bryter forbudet, blir tatt. Men effektiv importstopp krever hjelp av publikum, sier landbruksministeren.

Svenskekjøtt

I går var det bare tollstasjonen på Svinesund som hadde organisert hyppigere kontroller av bilister til Norge. Tollstasjonen ved Ørje hadde stikkprøver. Rundt 20 veier inn til Norge via Østfold står uten døgnkontroll. Dersom det innføres totalforbud mot kjøttimport fra Europa, står norsk tollvesen uten nok mannskap til å holde 24-timers kontroll med alle veiene som fører til Norge.

- Dersom det blir totalforbud, er det ikke nok ressurser her i Østfold til å kontrollere alle veiene som fører inn til landet. Da må vi gjøre noe, sier tollsjef Øystein Haraldsen.

Problemet ble i går diskutert på krisemøtet på Statsministerens kontor. Det vil være aktuelt å bruke politi til å få en mest mulig effektiv kontroll.

I dag vil norske tollmyndigheter ta kontakt med sine svenske kollegaer med tanke på å låne arbeidskraft. Spørsmålet er om Sverige har tollmannskap å låne bort, ettersom faren for munn- og klovsyke også eksisterer i der.

Ved et totalforbud mot matimport til Norge vil Østfold tolldistrikt måtte hente mannskap fra andre distrikter, noe som vil gå på bekostning av andre oppgaver som ekspedisjon av næringslivet.

<B>KRITISK:</B> Statssekretær hos statsministeren, Jonas Gahr Støre, varsler at vi står foran svært drastiske tiltak, her etter et krisemøte med landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen.
<B>SPRER SEG STADIG:</B> Munn- og klovsyken sprer seg stadig. Det er nå avdekket tilfeller i Belgia og Frankrike i tillegg til England. I Danmark venter man nå på resultatet etter at en ku på Nord-Vest Jylland ble oppdaget med byller på tungen.