Klart for lærergigant

Norsk Lærerlag og Lærerforbundet vil gå sammen i en felles organisasjon fra 1. januar neste år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nå starter arbeidet med å bli enig om navn og ledelse for den nye organisasjonen.

Minst to tredeler måtte stemme ja for at det skulle bli fusjon. Stemmetallene på Lærerforbundets ekstraordinære landsmøte på Gardermoen var 150 for og 11 mot sammenslåing. Det innebærer at over 90 prosent av delegatene støttet ledelsen. På landsmøtet til Norsk Lærerlag var det 170 som stemte ja og 13 som stemte nei.

- Vi har hatt en diskusjon som viste at våre medlemmer er klare til å kaste seg inn i den nye organisasjonen med full tyngde, sier Anders Folkestad til NTB.

Lærerlagets leder Helga Hjetland mener det vil styrke lærerne at de står sammen, og danner en fagforening som ser hele utdanningssystemet fra barnehage til høyskole som en helhet.

- Det er viktig å ha sterke fagforeninger som en motvekt mot dem som vil svekke velferdsstaten og offentlig sektor, sier hun

Modnet

Frykten for at de enkelte lærergruppenes særpreg og identitet skulle drukne i den store paraplyorganisasjonen, har avtatt underveis i prosessen.

- Vi har fått til en struktur som ivaretar begge hensyn. Debatten viste at saken har modnet blant medlemmene, sier Anders Folkestad.

På det ekstraordinære landsmøtet til Lærerforbundet var det diskusjon om økonomien i den nye organisasjonen, der mye er uavklart. Mange lærere i videregående skole ønsket også egne fylkesorganisasjoner, for å sikre sin posisjon.

Lønnspolitikk

Landsmøtet i Norsk Lærerlag var mer opptatt av profilen på lønnspolitikken. Lærerlaget har tradisjonelt vært en forkjemper for mest mulig lik lønn og sentral lønnsfastsettelse. Mange medlemmer er bekymret for at denne profilen skal bli utvannet, fordi Lærerforbundet er mer åpne for lokal lønnsdannelse.

- Vi skal ta med oss disse innspillene videre i samlingsprosessen. Men det er viktig å være klar over at vi må ha en lønnspolitikk som begge organisasjonene kan samles om, sier Helga Hjetland.

Kongress

Samlingen av de to lærerorganisasjonene har vært grundig behandlet i organisasjonene, med både uravstemning og vedtak på de ordinære landsmøtene før jul. Mye arbeid gjenstår før samlingskongressen i oktober. Blant annet må de bli enige om hva den organisasjonen skal hete, hvor den skal holde til og hvem som skal lede den.

- Vi har ikke villet blande persondebatt inn i organisasjonsdebatten, sier Anders Folkestad, og avslår å svare på om han selv kan tenke seg å lede den nye lærerorganisasjonen. Navnet skal avgjøres gjennom en navnekonkurranse:

- Vi må ha et helt nytt navn som viser at vi er en ny organisasjon, sier Folkestad.

Heller ikke Helga Hjetland står åpent fram som lederkandidat. Det er laget en valgkomité med ni medlemmer fra hver organisasjon, som skal finne ut av ledelseskabalen for den nye lærerorganisasjonen.

(NTB)