Klasebomber ligger fortsatt strødd på Dovrefjell

Nærmere 60 udetonerte klasebomber ligger fortsatt strødd utover et område på størrelse med 60 fotballbaner på Hjerkinn på Dovrefjell.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||Nærmere 60 udetonerte klasebomber ligger fortsatt strødd utover et område på størrelse med 60 fotballbaner på Hjerkinn på Dovrefjell.

Hittil har myndighetene brukt 321 millioner kroner på å rydde skytefeltet på Hjerkinn. Området er innegjerdet, men skal i framtiden bli en del av nasjonalparken på Dovrefjell.

Men fortsatt ligger det nærmere 60 udetonerte skarpe «bomblets», som er små klasebomber, i Grisungdalen, skriver Aftenposten.

- Arbeidet med å tilbakeføre skytefeltet går etter planen og skal være ferdigstilt i 2020. Det er viktig her å huske på at området som er brukt til øving med klaseammunisjon utgjør en svært liten del av skytefeltet. Hele feltet er 165 kilometer stort, mens det området som er blitt brukt til klasevåpen kun utgjør 0,6 kvadratkilometer. Det jobbes med å finne gode løsninger til hvordan dette området skal ryddes, sier seniorrådgiver Eskil Grendahl Sivertsen i Forsvarsdepartementets kommunikasjonsenhet.

Forsvarsbygg sendte i mars i år et brev unntatt offentlighet til departementet. Forsvarsbygg ba om at noen av klasebombene kunne beholdes uten tennmekanismer. Forsvarsbygg vil bruke dem til å trene opp bombehunder slik at hundene deretter kan søke opp resten av de udetonerte bombene. Men departementet avviste henvendelsen.

- Vi tok svaret til etterretning, men leter etter andre metoder for å fjerne blindgjengerne. Resultatet blir inntil videre at dette området må stå innegjerdet, sier Forsvarsbyggs leder av Hjerkinn-prosjektet, Odd-Erik Martinsen. (©NTB)