Kleppa lover nye regler for tvang

Sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) innrømmer at situasjonen for demente pasienter er uholdbar og lover nye regler for bruk av makt til neste år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Før jul vil hun ha på bordet den første kartleggingen av hvor omfattende bruken av tvang er i norske sykehjem.

- Det er mange etiske dilemmaer med å tillate tvang, men det må ikke hindre oss i å lage klare regler. Situasjonen i dag er uholdbar, og det er på høy tid at vi får et nytt regelverk på plass, sier Meltveit Kleppa til Dagbladet. I første omgang varsler hun at den uverdige behandlingen og overgrep mot demente som Dagbladet skrev om i går, vil bli drøftet grundig i stortingsmeldingen Omsorg 2000. Den kommer ved årsskiftet. Dernest vil hun i løpet av neste år foreslå for Stortinget at lov om sosialtjenester endres slik at kravet til kvalitet i omsorgen på aldershjem og i egen bolig blir den samme som på sykehjem.

Respekt

- I tillegg kan jeg love at vi i løpet av neste år vil utarbeide lovforslag som vil styrke rettssikkerheten for pasienter med aldersdemens, sier sosialministeren.

Hun mener det viktigste er å lage et regelverk som sikrer respekt for den enkelte pasient, både fysisk og psykisk, og samtidig ivaretar det behovet demente har for trygghet. Dette regelverket skal både avverge skade, sikre nødvendig omsorg og medisinsk behandling.

Det vil også komme tiltak som ivaretar de pårørende og de som jobber med demente.

- Jeg vil understreke at svært mange demente får et godt tilbud i dag, og jeg vet satsingen på eldreomsorgen de siste årene også har gjort situasjonen for demente bedre, sier Meltveit Kleppa. Departementet har engasjert Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens for å kartlegge hvor mye tvang som faktisk brukes mot demente i dag.

Teknologi- skepsis

- Vi må stille større krav til dokumentasjon, saksbehandling og kontroll. Utfordringen blir å finne en avveining mellom hva som skal sikres i lovverket og hva vi kan oppnå ved å vektlegge etikk og holdning i utbyggingen av eldreomsorgen, sier Kleppa.

- Økt bruk av teknologi reiser personvernspørsmål, og det ligger store økonomiske interesser bak. Et omfattende tema, som jeg føler et behov for å klarlegge. Teknologien må aldri tas i bruk for å erstatte mellommenneskelig kontakt, sier hun.