Klima for fred

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

FNs klimapanel, IPCC, ved sin leder, Rajendra Pachauri, og miljøpolitikeren Al Gore mottar i dag Nobels fredspris for 2007 i Oslo Rådhus. De deler prisen for sin innsats for å framskaffe og spre den omfattende kunnskapen om menneskeskapte klimaendringer. De har bidratt til å legge grunnlaget for de prosessene og tiltakene som kreves for å sikre det framtidige klimaet på jorda og med det redusere trusselen mot menneskers trygghet, heter det bl.a. i den norske Nobelkomiteens begrunnelse. FNs klimapanel som omfatter 2500 forskere fra 130 land har siden opprettelsen i 1988 skapt en stadig bredere vitenskapelig dokumentasjon og enighet om at klimaendringene og den globale oppvarmingen er resultat av menneskelige aktiviteter. Al Gore trekkes fram som en av de ledende miljøpolitikere i verden.

De internasjonale reaksjonene på årets fredspris har gjennomgående vært positive, men det har også kommet negativ kritikk til at fredsprisen går til klimaforkjempere. Flere har besværet seg over at Al Gore får prisen. Det er en kritikk vi ikke deler. Klimaarbeid er også fredsarbeid. Stigende havnivå, oversvømmelser og ørkenspredning som følge av klimaendringer driver mennesker på flukt. Det skaper spenninger og øker faren for voldelige konflikter. Vitenskapsfolkene i FNs klimapanel har dokumentert klimaendringene og deres menneskeskapte årsaker. Al Gore har vært den store kommunikatoren som har spredd budskapet mer effektivt enn kanskje noen annen.

Dagens prisutdeling finner sted samtidig med klimatoppmøtet på Bali. Etter det vi skjønner vil svært mange av de over 10 000 delegatene og pressefolkene fra mer enn 180 land samle seg foran TV-skjermene for å følge den høytidelige utdelingen i Oslo av verdens mest prestisjefylte pris. Forhåpentlig vil fredsprisen være en spore til ytterligere innsats i det krevende arbeidet med å legge grunnlaget for en ny verdensomspennende klimaavtale.