Klimabombe i Nordsjøen

En gigantfakkel fra Essos boreskip «Balder» sender daglig til værs enorme mengder CO2. Det bittelille oljefeltet står for 20 prosent av CO2-faklingen på norsk sokkel, med olje- og energiminister Olav Akselsens vitende og vilje.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Selv om Oljedirektoratet tidligere i høst innstilte på at Esso måtte stanse produksjonen dersom selskapet ikke maktet å få ned nivået på faklingen, gikk departementet inn for at selskapet skulle kunne fortsette sin virksomhet, skriver oljeavisa Upstream.

Kompressor-feil

«Balder» framstår i dag som den største enkeltforurenseren av CO2 på norsk sokkel. Feil i to kompressorer om bord på boreskipet har ført til at Esso i enkelte perioder har vært nødt til å fakle mer enn 500000 kubikkmeter gass daglig.

Balder er et relativt lite oljefelt som ligger om lag 19 mil vest av Stavanger. Med ganske små reserver og et uttak på 70000 fat daglig, representerer Essos virksomhet bare to prosent av Norges totale oljeproduksjon. Samtidig står «Balder» for formidable 20 prosent av de totale CO2-utslippene på sokkelen.

Selv om «Balder» bare periodevis har sluppet ut mer enn en halv million kubikkmeter gass gjennom fakling, har gjennomsnittsutslippene ligget himmelhøyt over det nivået myndighetene tillot da selskapet fikk sin tillatelse. Den formidable faklingen fører også til at NOx-utslippene per dag i enkelte perioder har ligget fem ganger høyere enn det norske myndigheter har tillatt for framtidige gasskraftverk i Norge.

Produksjonstans

Oljedirektoratet ønsker ikke å uttale seg om saken, og viser til Olje- og energidepartementet.

Men Dagbladet vet at direktoratet har innstilt på at Esso må stanse produksjonen og gjennomføre nødvendige reparasjoner for å få bukt med de svære utslippene.

Olje- og energidepartementet valgte imidlertid å overprøve direktoratets faglige råd.

Essos talsmann, Per Schoyen, uttaler at Esso tar sikte på å gjennomføre de nødvendige reparasjonene i de to kompressorene i løpet av første halvår neste år.

Ifølge Schoyen er det ikke nødvendig å stanse produksjonen i mer enn to dager for å gjennomføre reparasjonene.

Olje- og energidepartementet har gitt selskapet tillatelse til å fakle i gjennomsnitt 150000 kubikkmeter gass per dag fra 1. desember 2000 til 1. juli 2001.

OVERPRØVDE:</B> Olje- og energiminister Olav Akselsen overprøvde Oljedirektoratets faglige råd om å stanse Essos produksjon på Balderfeltet.