Klimaforandringene skjer raskere enn antatt

Verdens ledende klimatologer advarer om at global oppvarming skjer raskere enn tidligere antatt. Samtidig blir bevisene for at vi mennesker er skyld i klimaforandringene, stadig sterkere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nå mener de gjennomsnittstemperaturen kan stige med mellom 1,4 og 5,8 grader det neste århundret, og at havet kan stige med titalls centimeter. Slår beregningene til kan landområder som huser flere millioner mennesker bli lagt under vann de neste hundre årene.

Ifølge et internasjonalt klimapanel som nettopp har hatt møter i Shanghai i Kina, er det det stadig økende grunnlaget av klimaobservasjoner som gir et samlet bilde av en stadig varmere verden, skriver BBC Online. Samtidig slår de fast at bevisene for at klimaforandringene skyldes menneskelig påvirkning, er sterkere.

- Ingen tvil

- Den vitenskapelige enigheten som er presentert i denne rapporten om menneske-forårsaket klimaforandring burde få alarmklokkene til å ringe i hver hovedstad og i hvert lokalsamfunn, sier lederen av FNs miljøprogram, Dr Klaus Toepfer, til BBC Online.

Dr Robert Watson, som leder panelet av forskere som gir FN råd i miljøspørsmål, advarer om mulige fatale følger av klimaforandringene. Han mener vi kan vente oss vannmangel, tørke, skader på jordbruk og økt spredning av sykdom. Utviklingsland vil rammes hardest.

- Det er ikke tvil om at klimaet på jorda er i forandring. 1990-tallet var århundrets varmeste tiår, og den globale oppvarmingen forrige århundre var varmere enn noe annet på den nordlige halvkule de siste tusen årene, sier Watson ifølge BBC Online.

- Vi ser forandringer i klimaet, vi tror vi mennesker er involvert, og vi forutser mer betydelige klimaforandringer de neste hundre årene enn vi har hatt de siste tusen årene, sier han.

Rapporten etter klimamøtet i Shanghai slår fast at de observerte klimaforandringene over tid er blitt utfyllende dokumentert gjennom en mengde forskjellige teknikker. Mange trender er fastslått med høy sikkerhet - andre er i langt mindre grad sikre.

Rapporten gir ifølge BBC detaljerte opplysninger om flere trender i klimaforandringene:

,Den globale gjennomsnittstemperaturen på overflaten har økt siden midten av 1900-tallet.

,Temperaturen i de laveste fem kilometrene i atmosfæren har steget i løpet av de siste førti årene.

,Snø- og isdekte områder har minket.

,Gjennomsnitts havnivå har steget, og havets temperatur har steget.

Klimapanelet har forberedt en rekke scenarier for framtidas klima. Alle viser at temperatur- og sjønivå vil stige. Rapporten de har utarbeidet peker på flere bevis for menneskelig innflytelse på klimaet. Konklusjonen er klar:

«Det er sannsynlig at økningen i konsentrasjonen av drivhusgasser har bidratt betydelig til den observerte klimaforandringen i løpet av de siste 50 årene.»