Klimatiltak I bedriftene

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norsk næringsliv sliter med klimaomdømmet.

81 prosent av nordmenn mener at norske bedrifter bør prioritere reduksjon av klimautslipp i sin virksomhet, men bare 16 prosent mener at norsk næringsliv viser vilje til å motvirke klimaendringene, går det fram av en fersk undersøkelse gjort for tenketanken Mandag Morgen. En annen undersøkelse Mandag Morgen har gjort sammen med Miljøverndepartementet blant 500 representative norske bedrifter viser at svært få norske bedrifter har laget et klimaregnskap. Men et klart flertall mener de tar klimatrusselen på alvor.

90 prosent av bedriftene mener at næringslivet i Norden har spesielt gode forutsetninger for å bli ledende på klimavennlige løsninger og teknologi for verdensmarkedet. 80 prosent er enige i at Norden bør være en foregangsregion med progressiv klimapolitikk. Flertallet mener at markedet for klimavennlige produkter og tjenester vil vokse enormt i åra framover, i alle bransjer.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim oppfatter resultatene av undersøkelsen som en offensiv holdning fra norske bedrifter, og en støtte til hans ønske om at Norge skal bidra sterkt til utvikling av ny, miljøvennlig teknologi. Daglig leder i Mandag Morgen og initiativtaker til næringslivsprosjektet KlimaGevinst, Terje Osmundsen, mener undersøkelsen viser at det er et klimaskifte på gang i norske bedrifter.

Undersøkelsen er den første omfattende kartlegging av norske bedrifters arbeid med klimautfordringen, og den viser at også innenfor næringslivet er det fortsatt mer prat enn handling. Både hos enkeltmennesker og i bedriftene svekkes klimaengasjementet dersom tiltakene koster for mye. Men undersøkelsen viser mange positive tegn og kan tolkes som en vilje fra næringslivets side til å ta klimaansvar. I så måte har bedriftene folket i ryggen.