Klubber ned dommerstanden

I en ny rapport fra Likestillingssenteret og Barneombudet som ble lagt fram i går, kommer det fram at norske dommere er svært opptatt av hva kvinnene hadde på seg da de ble utsatt for voldtekt, uansett om overgriperen blir dømt eller ikke.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Disse eksemplene er ikke særlig flatterende for dommerstanden, selv om det ikke betyr at dommerne nødvendigvis har lagt veldig stor vekt på det, sier leder i dommerforeningen, Erik Elstad.

I rapporten er 248 voldtekts- og sedelighetsdommer fra mellom 1995 og 2000 gjennomgått. I alle tilfellene er overgriperen blitt domfelt, men likevel er jentas klesdrakt gjenstand for vurdering i domspremissene.

- Jeg skjønner ikke hvorfor disse klesbeskrivelsene står der. Det kan bare være et uttrykk for dommernes kvinnesyn og manglende kjønnsperspektiv, sier likestillingsombud Ingunn Yssen.

I rapporten trekkes blant annet sitatet ovenfor fram som eksempel.

Integritet avgjørende

Dommerstanden selv er klar til å ta funnene i rapporten inn over seg.

- Utgangspunktet skal jo være at det ikke har noen betydning hvordan man er kledd. Men dommere kan kanskje ofte beskrive ting som ikke er så relevant, fordi de faller for fristelsen til å forklare hvordan det hele skjedde. Men jeg er enig i at det ikke ser bra ut på trykk. Kvinnens integritet er avgjørende, sier dommer Erik Elstad.

Han kan godt forstå de som mener det er uforståelig at slike detaljer behøver å være med i domspremissene.

- Jeg vil ikke gå i rette med hver enkelt, uheldige formulering. Men vi har helt tydelig en jobb å gjøre holdningsmessig, og vi må ta dette inn over oss, sier han.

Lagdommer Wilhelm Omsted i Borgarting lagmannsrett mener en kvinnes klesdrakt i gitte tilfeller kan høre med i domspremissene for voldtektssaker, når det ikke dreier seg om rene overfallsvoldtekter.

- Jeg understreker at dette kommer helt an på sammenhengen, og at dette selvfølgelig vurderes uavhengig fra sak til sak. Men en pikes eventuelle lettkleddhet kan ha noe å si for straffutmåling eller det kan komme inn i vurderingen av formildende omstendigheter, sier Omsted.

- Så en kvinne kan mislede en mann ved å ta på seg en viss type klær?

- Dette er vanskelig... Men ja, det kan være relevant hvis dette blir påberopt av den tiltalte. Hvis det for eksempel er snakk om hvor utfordrende hun har opptrådt, kan påkledningen også være av interesse. Uten at vi med dette gjør en moralsk vurdering av den fornærmede, sier Omsted.