Knall-resultat for StatoilHydro

Høye olje- og gasspriser ga StatoilHydro et solid løft i første kvartal. Samtidig merker selskapet at det koster stadig mer å finne oljen, få den opp og vedlikeholde anleggene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Konsernet slo til med et resultat på 16 milliarder kroner før skatt i første kvartal i år, mot 9,9 milliarder i samme periode i fjor.

Oppgangen skyldes i første rekke at oljeprisen har økt med 42 prosent målt i norske kroner det siste året. I tillegg har høyere pris på naturgass, lavere nedskrivning av lagerbeholdning og kursgevinster bidratt til et sterkt resultat.

- Vi leverer et godt resultat for første kvartal, kjennetegnet ved solid produksjon i et marked med høye olje- og gasspriser, sier StatoilHydros konsernsjef Helge Lund.

I første kvartal 2008 var inntjeningen per aksje 5,01 kroner, mot 3,05 kroner i første kvartal 2007.

Økte kostnader

Overskuddet hadde nok vært enda større, hadde det ikke vært for at det koster mer enn tidligere å produsere. 

- Både virkelig og normalisert produksjonskostnad har økt betydelig, hovedsakelig grunnet restruktureringskostnader, oppstart av nye felt, økte vedlikeholdskostnader og generelt kostnadspress i industrien, heter det i StatoilHydros pressemelding tirsdag.

Produksjonskostnadene per fat oljeekvivalenter (foe) var 45,10 kroner for de siste 12 månedene fram til slutten av mars i år, sammenlignet med 30,60 kroner for tilsvarende periode i 2007.

ØKER INNTEKTENE: StatoilHydro-sjef Helge Lund Foto: Stian Lysberg Solum/Scanpix
ØKER INNTEKTENE: StatoilHydro-sjef Helge Lund Foto: Stian Lysberg Solum/Scanpix Vis mer

Letekostnader har økt fra 2,7 milliarder kroner i første kvartal i fjor til 3,9 milliarder kroner for samme periode i år. Økningen er hovedsakelig knyttet til høyere boreaktivitet og økte seismikkutgifter, utgifter som gjenspeiler den økte letevirksomheten.

Flere nye felt er i år tilføyd StatoilHydros produksjonsportefølje, blant annet Volve og Gulltopp på norsk sokkel og dypvannsfeltet Gunashli i Aserbajdsjan.

Med spesialkompetanse for leting på dypt vann satser StatoilHydro stort i utlandet:

- Vi fortsetter å bygge langsiktig vekst gjennom et omfattende leteprogram og aktiv forretningsutvikling. Vi har inngått en avtale om å overta Peregrino-prosjektet i Brasil. Dette har styrket vår posisjon i en spennende oppstrømsregion, sier Lund.

Oppmuntrende funn

Letingen etter nye reserver fortsetter for fullt. Første kvartal i år ble til sammen 21 lete- og avgrensningsbrønner og en leteforlengelse fullført, seks på norsk sokkel og 15 internasjonalt.

Leteforlengelsen og syv av lete- og avgrensningsbrønnene var bekreftede funn. I tiden etter 31. mars er ytterligere ni brønner fullført, hvorav syv var funn og to var tørre brønner.

- Vår letevirksomhet har gitt oppmuntrende resultater. Så langt i 2008 har vi bekreftet 15 nye funn, 12 på norsk sokkel og tre internasjonalt, sier Lund. Sammenlignet med første kvartal i fjor har StatoilHydro økt bokført produksjon av olje og gass fra 1.811 tusen foe per dag til 1.889 tusen foe per dag.

Dette er over estimatet, som ifølge nyhetsbyrået TDN Finans var en produksjon på 1.850 tusen fat per dag.

(NTB)