FORSKJELLER: Økonomisk ulikhet danner noe av grunnlaget for motstanden mot bompenger og EØS, mener Ap-nestleder Hadia Tajik. Arkivfoto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
FORSKJELLER: Økonomisk ulikhet danner noe av grunnlaget for motstanden mot bompenger og EØS, mener Ap-nestleder Hadia Tajik. Arkivfoto: Christian Roth Christensen / DagbladetVis mer

Hadia Tajik vil ha rikingskatt og nye pensjonsregler

Knaller til mot «forskjells-Erna»

Regjeringens egne tall viser at ulikheten vokser, sier Ap-nestleder Hadia Tajik. Hun mener økte forskjeller forklarer den folkelige motstanden mot bompenger og EØS.

- Økonomisk ulikhet er med å forklare skepsisen til EØS-avtalen i deler av fagbevegelsen, men også motstanden mot bompenger, sier Hadia Tajik til Dagbladet.

- Jeg møter selv helt vanlige folk som sitter igjen med veldig lite penger når alle faste utgifter er betalt og bompengene kommer på toppen, sier hun.

Rett før jul viste Statistisk sentralbyrå at de rikeste husholdningene tar en stadig større del av kaka. I 2017 eide 10 prosent av norske husholdninger mer enn halvparten av den samlede formuen.

- Det er ikke bare SSBs tall som viser at forskjellene øker. Det gjør også regjeringen i statsbudsjettet, framholder Ap-nestlederen.

- Økt ulikhet

Tajik viser til at antallet sosialhjelpsmottakere har økt fem år på rad, at andelen med vedvarende lavinntekt har økt siden 2010 og at denne gruppen de siste årene i mindre grad enn tidligere har hatt realinntektsvektst. I tillegg har andelen og antallet barn i fattige familier økt over tid, også blant etnisk norske.

SKAPER MER: Høyres Henrik Asheim mener Tajik bommer med kritikken sin.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
SKAPER MER: Høyres Henrik Asheim mener Tajik bommer med kritikken sin. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix Vis mer

Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim parerer med å vise til at ledigheten i Norge er rekordlav.

- Vi skaper mer, som gir flere en jobb å gå til, vi senker skattetrykket for alle, vi omfordeler ved å blant annet innføre gratis kjernetid i barnehagene, får ned helsekøene, elevene lærer mer på skolen og vi har noen av de minste forskjellene i verden. Ikke minst sikrer vi bærekraften i velferden vår på sikt, sier han.

Formuesskatt

Da Dagbladet konfronterte Erna Solberg (H) med SSB-tallene før jul, viste hun til at ulikheten i inntekt i Norge gikk litt ned i 2016. Når boligpriser og aksjekurser skjøt til værs i 2017, vil det i størst grad gagne dem som eier aksjer og eiendom, argumenterte hun.

- Jeg ønsker at flere folk investerer i aksjer og fond, og jeg ønsker at flere folk eier sin egen bolig, sa Solberg, som avviste at regjeringens kutt i formuesskatten har bidratt til å forsterke ulikhetene fra 2016 til 2017.

Ap-nestleder Hadia Tajik har en ganske annen oppfatning.

- De tusen rikeste personene i landet vil i løpet av 2019 ha fått 1,3 millioner kroner hver i formuesskattekutt siden 2014, mens de 88 prosent med lavest formue, i gjennomsnitt har fått 300 kroner i formuesskattekutt over samme periode. Det er klart at det bidrar til å forsterke forskjellene mellom folk, sier hun.

Forstår bompengemotstanden

Ved inngangen til valgåret 2019 tegner bompenger til å bli en viktig sak i flere norske kommuner. Og Tajik sier hun forstår dem som går i demonstrasjonstog mot bompenger.

- Ja, det forstår jeg. Noen opplever kanskje ikke at det er et veldig stort problem å betale bompenger, mens det for andre er krevende. Alt handler jo om hvor mye du har fra før og hvor stor inntekten din er.

- Men dersom du er enig i at bompenger rammer usosialt, hvorfor fortsette med en slik veifinansiering da?

- Ap har fremmet forslag om å vurdere veiprising framfor bompenger for å få en bedre sosial profil. En slik endring vil ta tid, men vi kan ikke vente med å få gjort noe med de økende forskjellene i landet, sier hun.

EØS-uro

EØS-motstanden i LO og på venstresiden bekymrer toppene i fagbevegelsen så vel som i Arbeiderpartiet. I et intervju med Dagbladet i jula la Ap-leder Jonas Gahr Støre mye av skylda på regjeringen , som han mener ikke utnytter handlingsrommet i avtalen.

Tajik påpeker at økende ulikhet i tillegg kan forklare noe av motstanden.

- Mange EØS-motstandere er selv arbeidsfolk. De opplever at arbeidshverdagen er endret etter at overgangsreglene i forbindelse med EUs utvidelse østover ble fjernet. De ser at arbeidskolleger fra Øst-Europa har dårligere lønn og arbeidsvilkår, noe som i seg selv er urettferdig, men som også påvirker egen lønnsutvikling og gjør jobben mer usikker. Da er det ikke rart at EØS-skepsisen øker, sier hun.

Henrik Asheim svarer ved å vise til en fersk Sentio-undersøkelse, der det framgår at støtten til EØS-avtalen er rekordhøy.

- Så da har vi kanskje æren for det, da? Jeg forstår at opposisjonstilværelsen er krevende for Ap, men jeg tror de står seg bedre på å droppe de gule vestene og heller fremme alternativ politikk fremfor meningsløs kritikk, sier han.

Tiltak

Mens Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre forhandler med KrF om en utvidelse av regjeringen, har Stortinget til behandling et forslag fra Ap og SV om pensjonsopptjening fra første krone, for alle – uavhengig av alder og stillingsbrøk.

Tajik håper KrF skriver seg inn i et flertall der også Sp inngår, men har ikke den helt store troen.

- Jeg blir positivt overrasket hvis KrF gjør det, for forslaget vil bidra til å motvirke økende forskjeller, sier Tajik.

Ap vil også øke formuesskatten og henter inn 4,1 milliarder på dette i sitt alternative budsjett samt heve inntektsskatten for den femdelen som tjener mest, altså mer enn 750 000 kroner i året.

- De resterende fire av fem arbeidstakerne får lik eller lavere inntektsskatt med vårt opplegg, sier hun.