Knallhard kritikk av forsvarssjefen

I dag kommer kontroll-komitéens konklusjon.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dag vil Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite kvitere ut sin innstilling etter at de i over ett og et halvt år har gransket Forsvarets salg av en rekke marinefartøy til Nigeria, samt eksport av militære lastebiler til Eritrea og beltevogner til Sudan.

Innstillingen vil inneholde usedvanlig sterk kritikk av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Først og fremst retter kritikken seg mot at komiteen mener han ikke har skjønt alvoret i saken. Blant annet er sju krigsskip blitt solgt fra Forsvaret til den tidligere krigsherren Government «Tompolo» Ekpemupolo. På 2000-tallet organiserte han en rekke kidnappinger og kapringer av oljeinstallasjoner, før han i 2009 gjorde en avtale med regjeringen i Nigeria. Men nå er «Tompolo» igjen på kant med regjeringen, og er ettersøkt for massiv korrupsjon og beskyldes for å stå bak sprenginger av oljeinstallasjoner i januar.

Komitéen har holdt to høringer om saken - én i april 2015 og én i november samme året.

- Det var en alvorlig forskjell på første og andre høring. Under den første høringen var forsvarssjefen enig i at dette var alvorlig. I den andre høringen forsøkte han å bagatellisere salgene og si at det bare er «noen gamle holker». Vi synes dette er veldig alvorlig, sier Gunvor Eldegard (Ap).

Hun understreker at hun uttaler seg om merknadene Arbeiderpartiet stiller seg bak.

Tynn tråd Det blir også pekt på at forsvarssjefen ikke i stor nok grad tar selvkritikk på at de har gjort feil.

- Fra vår side så ligger det en ganske sterk kritikk av forsvarssejefen i forhold til mangel av erkjennelse av feil og ansvar for det. Vi mener han ikke har erkjent og tatt det ansvaret som Forsvaret har i forhold til avhendingen, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Og han gjør det helt klart at stillingen til forsvarssjefen henger i en tynn tråd.

- Vi driver ikke med noe ansettelses- eller avsettelsespolitikk her i komiteen. Men vi fremmer ganske sterk kritikk, og så får det være opp til forsvarsminister Søreide å håndtere det videre, sier han og fortsetter:

- Å ikke erkjenne dette ansvaret er alvorlig. Dette mener vi bør følges opp av statsråden. Det er underlig om dette ikke skal får noen konsekvenser for den forsvarsledelsen som har ansvaret.

Går fri Forsvarssjef Bruun-Hanssen vil ikke kommentere kritikken før den er ferdig behandlet og han kan lese den selv.

- Det vil være uryddig av forsvarssjefen å kommentere en innstilling som ikke er ferdig behandlet i komiteen. Når den offentliggjøres vil jeg sette meg inn i den. Utover det forholder jeg meg til forsvarsministeren, skriver forsvarssjef Haakon Bruun Hanssen i en kommentar til Dagbladet.

OPPDRAG: Her er en av de tidligere norske missiltorpedobåtene på oppdrag for det nigerianske kystverket Nimasa. Både Nimasa, Tompolos selskap og Tompolo selv er nå involvert i en stor korrupsjonssak i Nigeria. Foto: privat
OPPDRAG: Her er en av de tidligere norske missiltorpedobåtene på oppdrag for det nigerianske kystverket Nimasa. Både Nimasa, Tompolos selskap og Tompolo selv er nå involvert i en stor korrupsjonssak i Nigeria. Foto: privat Vis mer

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H), ser derimot ut til å gå mer eller mindre fri fra kritikk i innstillingen. Dette selv om hun var ansvarlig statsråd da den siste båten, KV «Titran», ble solgt til Nigeria. Her ble det aldri laget noen salgskontrakt og Forsvaret fikk først gjennom høringene i Stortinget vite hvor mye båten var blitt solgt for.

- Vi sier at hun har forsøkt å ta tak i problemene, og vi kommenterer at hun har hatt  hatt problemer med å få ut informasjon fra Forsvaret, sier Eldegard.

Brist Da båtene ble solgt var det ingen i UD eller Forsvaret som sjekket ordentlig hvem kjøperne i det britiske selskapet Cas Global er. I innstillingen blir det vist til at systemene for informasjonsflyt mellom Forsvaret og Utenriksdepartementet bør bli bedre.

- Vi opplevde at her skyldte de på hverandre. UD viste til at de forutsatte at opplysningene var korrekte mens Forsvaret forutsatte at UD gjorde egne undersøkelser. De er her viktig med en opprydding for å få vekk den tvilen som eksisterer i forholdet mellom dem, sier Grøvan.

Et annet omstridt salg er da Texas-milliardæren Ross Perot jr. fikk kjøpe to F-5 jagerfly. I en rapport fra Forsvarsdepartementet går det fram at Forsvaret ikke fikk ordentlig dokumentasjon på hva flyet skulle brukes til.

- Det er rart når forsvarsjefen omtaler salget som «grønt» , mens statsråden synes de er så problematiske at hun oversender rapporten om salget til Økokrim, sier Eldegard,

I ettermiddag Innstillingen blir publisert på Stortingets nettsider tirsdag ettermiddag.

Kontrollkomiteen besluttet høsten 2014 å sette i gang undersøkelser og åpne sak for å finne ut mer om avhendingen av utrangert forsvarsmateriell.

Den siste kontrollhøringen om salg av utrangerte, norske marinefartøyer, beltevogner og lastebiler som etter hvert havnet i land som Sudan, Eritrea og Nigeria, ble gjennomført i november i fjor. Høringen var den andre i sitt slag.