Knivstakk «Erik» 53 ganger: Dømt til forvaring

Det er svært sjeldent at personer under 18 år blir dømt til forvaring. Nå har Høyesterett endret straffen til den da 17 år gamle knivstikkeren.

TILFELDIG KNIVOFFER: «Erik» ble knivstukket 12 ganger i hodet og 41 ganger på resten av kroppen. Flere av stikkene var livstruende. "Erik" overlevde, men har blitt skadet for livet. Video: Amanda Walnum / Lars Eivind Bones. Vis mer

Da «Erik» ble overfalt og knivstukket i sin egen leilighet på Vulkan i Oslo i 2017, var det bare tilfeldigheter som gjorde at gjerningsmannen ikke ble drapsmann. Det var snakk om minutter da «Erik» ble funnet av nødetatene.

11. april startet Høyesterett behandlingen av den grove knivstikkingssaken, hvor det skulle vurderes om en 17 år gammel gjerningsmann kunne og skulle dømmes til forvaring.

I dag har Høyesterett kommet med en beslutning i saken. Den tiltaltes straff endres til forvaring med en tidsramme på fire år.

Fare for nye voldslovbrudd

Både tingretten og lagmannsretten mente at kravet om «helt ekstraordinære omstendigheter» ikke var oppfylt. Nå mener altså Høyesterett det motsatte.

- Drapsforsøket, sammenholdt med domfeltes øvrige atferdsmønster og sosiale og personlige funksjonsevne, medførte at det var en særlig nærliggende fare for at han på ny ville begå alvorlige voldslovbrudd, heter det i en pressemelding fra Høyesterett.

STATSADVOKAT: Tomasz Edsberg avbildet i retten i 2015. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
STATSADVOKAT: Tomasz Edsberg avbildet i retten i 2015. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Vis mer

Høyesterett mener at andre muligheter for å ivareta samfunnsvernet enn forvaring ikke finnes.

Det var statsadvokat Tomasz Edsberg som anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. I dag forteller Edsberg til Dagbladet at han er tilfreds med Høyesteretts beslutning.

- Det er aldri positivt at et ungt menneske dømmes til en streng straff. I dette tilfellet har påtalemyndigheten likevel ment at forvaring, som er en tidsubestemt reaksjon, er nødvendig for å verne samfunnet mot risiko for ny alvorlig vold. Dette er altså Høyesterett enig i.

Knivstukket over 50 ganger

Det var 14. september 2017 at «Erik» ble knivstukket over 50 ganger i sin egen leilighet i Oslo. I et intervju med Dagbladet har «Erik» fortalt om den grusomme hendelsen og hvordan det har påvirket livet hans i ettertid.

Gjerningsmannen som nå er 19 år, var 17 år og tre måneder gammel på tidspunktet.

Han var kjenning av både politi og barnevern, og ble i lagmannsretten dømt til fire års fengsel. Det var først etter hendelsen på Vulkan at gjerningsmannen ble utredet for barneautisme.

I dommen fra lagmannsretten kom det også fram at han til tider hadde oppført seg svært aggressivt mot fengselsbetjenter, miljøarbeidere og politi.

- Rettferdig utfall

«Eriks» bistandsadvokat, Thomas Christian Wangen ved advokatfirmaet Halvorsen & Co, forteller at denne saken er forbundet med et stort alvor.

- Alt som har skjedd er tragisk, både for gutten som har gjort dette og ikke minst for de berørte, «Erik» og forloveden, sier han til Dagbladet.

- De ville aldri vært glade for at noen dømmes på en slik måte. Men ettersom «Erik» fikk mer innsikt i hvem denne gutten er, har hans tilnærming vært at dette er en person som samfunnet må vernes mot og som må vernes mot seg selv.

BISTANDSADVOKAT: Thomas Christian Wangen. Foto: Advokatfirmaet Halvorsen & Co
BISTANDSADVOKAT: Thomas Christian Wangen. Foto: Advokatfirmaet Halvorsen & Co Vis mer

Wangen forteller at «Erik» er veldig glad for at påtalemyndigheten hele tiden har hatt troa på at forvaring var den riktige straffereaksjonen.

Straffen kan bli både kortere og lengre, men nå vil det gjøres en vurdering på om han skal slippes ut eller ei.

- Det gjør at «Erik» kan sove bedre om natta.

Advokaten forteller at straffesaken har vært en større belastning for paret enn deres egne private erstatningskrav, og at de er glade for at denne delen av saken er avsluttet.

- Skuffet

Guttens forsvarer i ting- og lagmannsretten, Lise Reiersen, forteller at hun er bekymret for sin klient.

- Jeg tenker at juss og moral ikke alltid henger sammen. De problemene han har fått underveis, skyldes at samfunnet ikke har gitt det tilbudet han hadde rett på da han var en liten gutt, sier hun til Dagbladet.

FORSVARER: Lise Reiersen.
FORSVARER: Lise Reiersen. Vis mer

Videre sier hun lovgivningen i dette tilfellet står i veien for det beste alternativet.

Forsvareren mener at det beste for hennes klient ville vært å bli kjent som utilregnelig og dermed bli dømt til tvunget psykisk helsevern. Hun mener dette også ville vært det beste alternativet for samfunnet.

- På det tidspunktet fungerte han så dårlig at han burde blitt kjent utilregnelig. Han er fremdeles et barn, han er ikke ferdig utviklet. Nå som han har fått diagnoser er det mye lettere å gi behandling som er adekvat i forhold til hans problemer.

Reiersen har snakket med sin klient, og hun forteller at han er skuffet.

- Han har fungert bra i Larvik fengsel og det har vært en positiv utvikling. Vi hadde håpet at han kunne sone ferdig straffen sin der. Deretter kunne vi vurdert tiltak for behov videre etter soning, sier hun.

Reiersen er bekymret for at han ikke vil bli godt nok ivaretatt nå som han er dømt til forvaring.

Sjeldent med forvaring

I Norge er det bare én person under 18 år som har blitt dømt til en forvaringsstraff tidligere. Jenta som begikk det såkalte Vollen-drapet i Asker da hun var 15 år. I denne saken vektla Høyesterett at drapet var godt planlagt og at jenta hadde en sterk vilje til å gjennomføre drapshandlingen.

Den 16 år gamle gutten som i 2016 drepte Jakob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) i Kristiansand, ble i tingretten dømt til 11 års forvaring. Dommen be seinere omgjort i lagmannsretten til 11 års fengsel.

Det finnes andre saker i Norge hvor mindreårige har begått grove kriminelle handlinger og drap, uten å ha blitt dømt til forvaring.

Det skal nemlig svært mye til å dømme et barn til forvaring. Rune Bård Hansen, lagdommer i Agder lagmannsrett, har tidligere beskrevet dette som en «snever unntaksregel» overfor Dagbladet.

Siktede under 18 år kan ikke idømmes forvaring med mindre det foreligger «helt ekstraordinære omstendigheter.» Det kan for eksempel være at lovbruddet er av svært alvorlig art og at det er en nærliggende fare for nye, alvorlige lovbrudd, forklarte lagdommeren.