Knusende beskyldning mot omstridt boligmekler

I en knusende rapport fra Kredittilsynet beskyldes meklerselskapet Ansvar Eiendomsmegling for lovbrudd, pengerot, bruk av falske underskrifter og andre brudd på god eiendomsmeklerskikk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tilsynet antyder sågar at penger kan ha blitt hvitvasket.

Granskerne i Kredittilsynet er krystallklare i sin sak: Dersom ikke eiendomsmeklerselskapet, som i en periode har operert med tre avdelinger i Oslo, avvikler i løpet av kort tid, vil bevillingen bli fjernet.

Bitter strid

Det har det siste året stormet rundt virksomheten til Ansvar og eiendomsmekler Anthony K. Bratli. Bitter strid etter kjøp og salg av flere bygårder på beste vestkant i Oslo har i perioder utløst vendettaliknende tilstander i deler av finans- og meklermiljøet i Oslo.

Både politi og rettsvesen har vært koblet inn etter at beskyldningene om juks og løgn har haglet i alle retninger. Enkelte i miljøet har overfor Dagbladet hevdet at de er blitt oppsøkt av torpedoer og truet på livet.

Flere regelbrudd

Kredittilsynets gjennomgang av forholdene i Ansvar Eiendomsmegling konkluderer med at en rekke sider ved driften har vært sterkt kritikkverdig. I sin rapport peker tilsynet blant annet på følgende:Et større beløp ble ved en anledning utbetalt fra en klientkonto uten at det forelå betryggende sikkerhet.Selskapet har mot betaling latt pengetransaksjoner mellom en klient og en utenforstående gå via foretakets klientkonto.Ved fire tilfeller er underskrifter forfalsket.Foretaket har flere ganger mottatt provisjoner som er «påtagelig høyere enn det som i bransjen antas å være gjengs pris...».

Reagerer kraftig

At det på toppen har vært svært tette bånd, også økonomisk, mellom en oppdragsgiver og ansatte i meklerselskapet, gjør at Kredittilsynet mener loven er brutt:

- Vi har her sett en atferd som er særdeles uforenlig med det som vi oppfatter som god eiendomsmeklerskikk, sier underdirektør Wilhelm Mohn Grøstad.

Tilsynet mener brudd på god meklerskikk kan ramme troverdigheten til hele eiendomsmeklerbransjen.

Store honorarer

Kredittilsynet stiller seg svært undrende til at profesjonelle aktører i eiendomsmarkedet ved en rekke handler har betalt oppsiktsvekkende store honorarer til meklerforetaket. Tilsynet mer enn antyder at det kan ha foregått hvitvasking av penger:

«Foretaket har ikke kunnet gi noen forklaring på hvorfor disse kundene har vært villig til å betale så mye (...) det (er) nærliggende å spørre om vederlaget for eiendomsmeglertjenester også inkluderer vederlag for andre ting enn vanlige eiendomsmeglertjenester.»

- Dere beskylder selskapet for hvitvasking, Grøstad?

- Det vil jeg ikke uttale meg om. Vi har stilt spørsmål om hva vederlaget har vært dekning for, uten å få godt svar på det. Man kan jo gjøre seg refleksjoner rundt dette, uten at jeg vil kommentere det nærmere.

Eiendomsmeklerselskapet har tidligere forsvart seg med at det er opp til partene å avgjøre hva prisen for meklertjenester skal være.

Det lyktes ikke Dagbladet å få kontakt med verken Anthony K. Bratli eller hans advokat Arne Os i går. Bratli er for tida engasjert av Aksept Eiendomsmegling på et tomteprosjekt på Kvitfjell.

DØRENE LUKKES: Kredittilsynet mener Ansvar Eiendomsmegling har gjort seg skyldig i en rekke lovbrudd. Selskapet, som har vært ledet av Anthony K. Bratli, er nå under avvikling.