Barnevern

Knusende dom mot barnevernet i skandalesak

Barnevernet i Alna bydel i Oslo får krass kritikk av Oslo tingrett for å ha holdt to barn adskilt fra sine foreldre i flere år. Nå etterforskes en leder i tjenesten for straffbar motarbeidelse av rettsvesenet.

OPPGJØR: Pia Monclair jobber i barnevernet i Alna bydel i Oslo. Før jul tok hun et kraftig oppgjør med egen tjeneste. Foto: Nina Hansen
OPPGJØR: Pia Monclair jobber i barnevernet i Alna bydel i Oslo. Før jul tok hun et kraftig oppgjør med egen tjeneste. Foto: Nina Hansen Vis mer
Publisert

Et foreldrepar i Oslo får endelig sin yngste datter hjem igjen etter fire års kamp. Samtidig vil de få muligheten til å bygge ny relasjon til sin eldste datter, som nå er blitt tenåring.

Det er bestemt i en fersk dom fra Oslo tingrett.

I dommen får barneverntjenesten i Alna bydel hard medfart for sin uforsvarlige opptreden i saken.

Domstolen slår fast at barna og foreldrene er holdt fra hverandre i flere år, uten at det har vært grunnlag for det.

Bydelen kommenterer kritikken fra Oslo tingrett nederst i denne saken.

EMD-STORM MOT NORGE: Saken til Trude ble tatt til behandling i Menneskerettsdomstolen i desember 2015. Siden er ytterligere 39 norske barnevernssaker satt under lupen i Strasbourg. Video: Siv Johanne Seglem og Asle Hansen Vis mer

«Framstår rettsløse»

Oslo tingrett går også langt i å antyde at det i denne saken helt fra starten av kan ha vært uriktig å plassere barna under offentlig omsorg.

«På domstidspunktet nå, om lag fire år etter akuttvedtaket, er foreldrenes omsorgstilbud uansett betydelig bedret, og det til en slik grad at det naturlig utløser spørsmål om man feilvurderte arten og graden av manglene i 2017», heter det.

KJØLIG: Pia Monclair har opplevd å bli frosset ut på egen arbeidsplass etter å ha talt barnevernet imot. - Min lojalitet ligger hos barna, sier hun. Foto: Nina Hansen
KJØLIG: Pia Monclair har opplevd å bli frosset ut på egen arbeidsplass etter å ha talt barnevernet imot. - Min lojalitet ligger hos barna, sier hun. Foto: Nina Hansen Vis mer

Ifølge tingretten har svikten i barneverntjenesten uansett ført til at tvangsinngrepet er blitt «unødig langvarig og inngripende».

Videre påpeker Oslo tingrett at barnas og foreldrenes menneskerettigheter ikke er sikret i saksbehandlingen. Retten understreker også at foreldrene i realiteten har vært sjanseløse gjennom den mangeårige prosessen.

«I en helhetlig vurdering av kommunens behandling av saken framtrer et mønster av uthaling, hvor retten slutter seg til foreldrenes prosessfullmektig i at foreldrene framstår rettsløse», heter det.

BARNEVERN: Statsminister Erna Solberg uttaler seg om de nye barnevernsdommene. Video: NTB Scanpix. Vis mer

- Sjokkert

Under overflaten av den betente barnevernssaken ligger også en rettsskandale under opprulling, utløst av interne stridigheter i barneverntjenesten.

Barnevernspedagog Pia Monclair jobber i barneverntjenesten i Alna bydel i Oslo, og har gjort det i en årrekke.

Hun har i denne saken snakket sin egen barneverntjeneste imot. Før jul i fjor sto Monclair fram i Dagbladet og fortalte om hva dette har medført i form av press og utfrysing.

SJOKKERT: - Det er nesten ikke til å tro hvor langt barnevernet i denne saken er villig til å gå for å beskytte egne feilvurderinger, uttalte barnevernsansatte Pia Monclair til Dagbladet i desmber i fjor. Foto: Nina Hansen
SJOKKERT: - Det er nesten ikke til å tro hvor langt barnevernet i denne saken er villig til å gå for å beskytte egne feilvurderinger, uttalte barnevernsansatte Pia Monclair til Dagbladet i desmber i fjor. Foto: Nina Hansen Vis mer

- Jeg er veldig sjokkert over hvordan denne familien er blitt behandlet og over barnevernets behandling av saken. I mitt arbeid ligger lojaliteten hos barna, sier Monclair.

Foreldreparet i denne saken ble for fire år siden fratatt omsorgen for sine to barn etter bekymring om vold.

Siden har foreldrene knapt sett barna.

Etter en lang kamp i rettsapparatet ble foreldrene blankt frifunnet for voldsanklagene, uten at dette fikk betydning for hvordan barneverntjenesten så på saken.

BEHANDLES: Høyesterett behandler tre barnevernssaker etter fem dommer mot Norge i Strasbourg. Vis mer

Skarp kritikk

Det har heller ikke hjulpet at foreldrene i ettertid har fått et barn til, som barnevernet mener de er i stand til å gi god omsorg.

Etter at foreldreparet fremmet krav om å få samvær med de to barna som er fosterhjemsplassert, foreslo barneverntjenesten samtaleprosess i fylkesnemnda.

Pia Monclair, som kjente foreldene godt, skulle være brobygger i relasjonsetableringen mellom foreldrene og barna.

Plutselig stanset barneverntjenesten samtaleprosessen, som hadde fungert meget godt.

Samtidig fikk Monclair beskjed om at hun ikke skulle få jobbe med denne saken lenger.

Oslo tingrett påpeker i den ferske dommen at samtaleprosessen ble avbrutt, «uten at dette kan sees forsvarlig vurdert eller begrunnet, og med den følge at foreldrene igjen sto uten noen rett til samvær overhodet».

ARBEIDERPARTIET: Stortingsrepresentant Kari Henriksen mener borgerlig politikk øker forskjellene, skaper større ulikhet og mer utenforskap. Video: Stortinget Vis mer

Viktig vitne

Som den i barneverntjenesten som kjenner både foreldrene og barna, var Pia Monclair et viktig vitne da foreldrene reiste tilbakeføringssak i fylkesnemnda i fjor høst.

Like før Pia Monclair skulle vitne om familien, mottok hun skriftlig beskjed fra sin avdelingsleder i barnevernet som hun tolket som en instruks om å lyve, skrev Dagbladet 19. desember i fjor.

«Vurdert isolert framstår e-postene som oppfordringer til Monclair om å endre forklaring», påpeker Oslo tingrett.

Domstolen bemerker imidlertid at Monclairs syn på barna og foreldrene samsvarer med de vurderingene som sakkyndige psykologer har gjort i saken.

På sin side, har de sakkyndige uttrykt at barneverntjenestens behandling av saken framstår som uforståelig.

Tingretten mener det er problematisk at barnevernet ikke har gjort rede for hvorfor Monclairs arbeid ikke er tatt hensyn til eller har ført til vurderinger om hvorvidt barna kan tilbakeføres til foreldrene.

Domstolen mener, derimot, at Monclair er blitt behandlet som illojal, og retten etterlyser det faglige grunnlaget for at barneverntjenesten synes å underkjenne Monclairs vurderinger.

«Denne tilnærmingen har opprettholdt en etter rettens syn metodisk uforsvarlig situasjon», heter det.

SNUR: Stortinget vedtok tirsdag enstemmig at regjeringen må nedsette et ekspertutvalg med mål om å bedre rettssikkerheten i alle ledd av barnevernet. Her svarer barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på spørsmål fra Kari Henriksen (A). Vis mer

Politietterforskning

Samtidig får foreldreparet i saken det beste skussmål av Oslo tingrett, som mener de framstår som innsiktsfulle, empatiske foreldre som viser varme overfor barna og har evne til å se og forstå barnas behov.

- De er selvfølgelig veldig glade etter tingrettens dom, sier foreldrenes advokat Herman Hoff til Dagbladet.

Oslo tingrett påpeker at foreldrenes advokat uten hell har bedt om at foreldrene blir tildelt ny saksbehandler eller får oppnevnt et settebarnevern.

Domstolen viser videre til at saksbehandlerens habilitet er trukket i tvil, fordi hennes nærmeste leder for tida «er under etterforskning for straffbar motarbeidelse av rettsvesenet i denne saken».

Politietterforskningen er utløst av den angivelige vitnepåvirkningen rettet mot Pia Monclair fra hennes egen ledelse i fylkesnemndssaken i august 2020.

Oslo tingrett mener dette også er årsaken til at barneverntjenestens øverste leder har instruert saksbehandleren om å ikke ha kontakt med Pia Monclair.

Saksbehandleren forklarte i retten at hun ikke visste om Monclair fortsatt hadde kontakt med foreldrene.

«Det er under enhver omstendighet vanskelig å se at det kan være forsvarlig at den som har ansvar for saksbehandlingen i en barnevernssak er instruert om ikke å ha kontakt med den fagpersonen som har førstehånds informasjon om foreldrene og deres omsorgsevne, og som dessuten har deres tillit», skriver Oslo tingrett og fortsetter:

«For retten framstår det som at barneverntjenesten undergraver eller utelukker Monclair, uten at det kan sees anført faglig relevante begrunnelser for dette».

- Oslo tingrett har foretatt en grundig vurdering av de tema som saken har reist, og er svært klar i sine konklusjoner. Saken er et eksempel på den viktige kontrollfunksjonen rettssystemet har også i forhold til den offentlige maktutøvelse som barneverntjenesten utøver, sier advokat Hoff.

VANT: Vibeke Morrissey og Ken Joar Olsen vant i Strasbourg. Programleder: Ørjan Ryland / Dagbladet Vis mer

Vil lære

Bydelsdirektør Marius Trana i Alna opplyser Dagbladet om at dommen ikke vil bli anket.

- Vi har mottatt dommen, og vil sette oss nøye inn i den. Saken har vært en belastning for mange mennesker. Dette er også bakgrunnen for at vi ikke anker dommen. Å skape ro for de involverte nå, er viktig for oss, sier Trana.

Bydelsdirektøren svarer også på vegne av bydelens barneverntjeneste.

- Det er aldri ønskelig å ta barnevernssaker til retten, og vi tar rettens kjennelse til etterretning. Vi går alltid inn disse i sakene, uavhengig av rettens kjennelser, for å lære av dem. Det skal vi også gjøre denne gangen. Vi er opptatt av kontinuerlig læring for å kunne forbedre tjenesten i framtida, sier Trana.

Han trekker fram at barnevernet først og fremst er en hjelpetjeneste, men barnevernloven åpner samtidig for svært inngripende tvangstiltak.

- Sakene er ofte komplekse og vanskelige. Vi er avhengig av at våre ansattes faglige drøftinger og engasjement for å sikre god saksbehandling. Denne dommen vil ikke endre på dette, sier Trana.

Dagbladets spørsmål om hvorvidt denne saken vil få konsekvenser for involverte, blir ikke besvart.

- Hva vil bydelsledelsen og barneverntjenesten gjøre overfor Pia Monclair nå?

- Dialog mellom ledere og ansatte i Bydel Alna er en del av arbeidsforholdet for alle. Dialog vil også være naturlig her, sier Trana.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer