Knusende dom

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Den regjeringsoppnevnte granskingskommisjonen som under ledelse av lagdommer Vibecke Groth har gransket togkollisjonen ved Åsta stasjon på Rørosbanen den 4. januar i år der 19 mennesker mistet livet, feller en knusende dom over sikkerhetsarbeidet i Jernbaneverket. Det må få konsekvenser for dem som har ansvaret. Groth sier at Åsta-ulykken fikk lov til å skje på grunn av Jernbaneverkets manglende sikkerhetsstyring.
  • Oddvar Nilsen som er leder for Samferdselskomiteen på Stortinget, sier at rapportens konklusjoner er dramatiske. Det er vi enige i. Men Nilsen burde selv føle seg ansvarlig sammen med de aller fleste andre av Stortingets samferdselspolitikere. Kommisjonen til lagdommer Groth slår nemlig fast at forsømmelsene i sikkerhetsarbeidet har røtter langt tilbake i NSBs, departementets og Jernbaneverkets felles historie. Det er en historie om knappe økonomiske rammer, men også om en sikkerhetskultur som forsvant i moderniseringsprosessen.
  • Kommisjonen kan ikke med sikkerhet slå fast ulykkesårsaken, men skriver at togfører på nordgående tog mest sannsynlig ikke hadde grønt lys da han kjørte ut fra stasjonen. Med visse forbehold er dette samme konklusjon som i Jernbaneverkets egen granskning bare fem dager etter ulykken. Den store forskjellen er at kommisjonen ikke gjør en mulig individuell feil til ett menneskes ansvar alene. Kommisjonen ser på helheten og plasserer ansvaret tungt på både politikere, embetsverk og ansatte i NSB. Ulykken kunne vært unngått, skriver kommisjonen, dersom planer, pålegg og vedtak var blitt fulgt opp.
  • Vi forstår godt at justisminister Hanne Harlem ble grepet da hun i går ble gjort kjent med kommisjonens konklusjoner. Det bør man bli når svikt og sammenbrudd i statlige etater og selskaper er årsaken til at 19 mennesker mister livet. Én ting for seg er at dette påfører staten et stort erstatningsansvar. Hensynet til alle som kjører tog krever at de forhold kommisjonen peker ut, øyeblikkelig blir rettet på.