Knusende dom

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Nes herredsrett har felt en knusende dom over Per Orderud, Veronica Orderud og Kristin Kirkemo Haukeland. De er idømt lovens strengeste straff for å ha medvirket til at Kristian Magnus Orderud, Marie Orderud og Anne Orderud Paust ble myrdet for to år siden. Sakens fjerde tiltalte, Lars Grønnerød, medvirket til dette, men retten finner at hans medvirkning var uaktsom.
  • Det sterke forsvarerlaget i denne saken har ikke nådd fram for Nes herredsrett, verken når det gjelder sakens motiv, eller når det gjelder lovens krav til bevis, selv om advokat Cato Schiøtz føler at hans krav om «hundre prosent» er tilnærmet synonymt med rettens eget krav til seg selv om «visshet». Advokat Johan Hjort er sterkt kritisk til dommen, som han finner overflatisk. Retten har lagt overbevisningsterskelen for lavt, mener Hjort.
  • De tre strenge dommene ble anket på stedet, mens Lars Grønnerød tenker seg om. Saken vil få en helt ny behandling for en jury i lagmannsretten, og utfallet er ikke gitt etter dommen i herredsretten. Forsvarerne har mange punkter å angripe, men de har likevel tapt i første instans. Det er alltid tyngre å være den ankende part etter at bevisene er bedømt én gang. Dommen er også mer detaljert og grundigere enn dommer Trond Våpenstands delvise opplesning ved domsavsigelsen i går kunne gi inntrykk av.
  • De domfelte ble pågrepet umiddelbart etter at retten var hevet, og satt i arrest. Påtalemyndigheten avslo å medvirke til at det ble satt et rettsmøte i går. Det skjer først på mandag. Pågripelsen var forberedt, og det ville vært fullt mulig å avholde et rettsmøte. Det skjemmer påtalemyndighetens behandling at de domfelte blir sittende i flere døgn uten å få fengslingen vurdert i forhørsretten.
  • Professorene strides allerede om medienes rolle i saken. Retten skriver at dekningen har vært omfattende, men ikke et reelt problem ved bedømmelsen av bevisene. Vi nøyer oss med å konstatere at professor Thomas Mathiesen vil dempe dekningen samtidig som professor i strafferett, Ståle Eskeland, kommenterer dommen direkte i NRK.