- Knusende frifinnelse

Aktor Geir Fornebo går langt i å kritisere dommen. Bistandsadvokat Nils Aga gir både dom og rettssystem det glatte lag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Å bli frifunnet på side 8 og dømt på side 9 er ikke en rettsstat verdig, sier Aga, som bistår den drepte Linda Didriksens foreldre.

- Foreldrene er tilkjent 250.000 kroner, norgeshistoriens største oppreisningserstatning for foreldre. De har fått sikkerhet for hvem som drepte datteren. Men det er noe galt når man kan dømmes og frifinnes i en og samme sak, mener Aga. Han sier:

- Straffesaker og erstatningssaker bør i framtida skilles fra hverandre. De sauser hverandre til, fordi straffesaker krever noe nær 100 prosent sannsynlighet, mens erstatning bare krever over 50. Når det i tillegg kan virke som om Salten tingrett har lagt lista på mer enn 100 prosents sannsynlighet i denne straffesaken, blir dommen kontroversiell. Samboeren har altså høyst sannsynlig drept Linda, men går likevel fri. Slik vil vi ikke ha det i Norge.

- Bør påtalemyndigheten anke straffesaken?

- Det vil jeg sterkt anbefale. Aktoratet hadde en meget god sak da rettssaken startet. Den ble styrket av vitner underveis. Og den er blitt ytterligere styrket gjennom domspremissene. Salten tingretts dom er i det hele tatt den mest knusende frifinnelsen vi har hatt de siste 100 åra, sier Aga.

Aktor, førstestatsadvokat Geir Fornebo, vil ikke foregripe en eventuell anke:

- I siste instans blir det opp til riksadvokaten. Vår innstilling vil foreligge om meget kort tid.

- Hva synes du om dommen?

- Jeg er overrasket. Min umiddelbare reaksjon er at den må være vanskelig å forstå for mannen i gata.

- Hva er du mest overrasket over?

- At retten frifinner samboeren, uten å ha slått hull på fundamentet i saken. Retten har valgt en slags mellomløsning. Det er overraskende, men altså fullt mulig.

- I dommen kritiseres politiet for mangelfull og sendrektig etterforskning. Kommentar?

- I ettertid er jeg enig. Dersom man hadde etterforsket forsvinningen som en kriminalsak tidligere, kunne vi kanskje ha sittet med ugjendrivelige bevis.

Salten tingrett fastslår altså tiltaltes skyld langt på vei.

Etter at retten har ramset opp omstendigheter i retning skyld (hockeybag, observasjoner av på kompromitterende steder og tidspunkter, urin på madrass, merkelig oppførsel, mangel på interesse for å lete, oppøringninger til sex- og samlivstelefoner, seksuelle tilnærmelser mot andre jenter like etter forsvinningen, intimt kjennskap til funnstedet etc.) _ skriver et flertall på fire, deriblant sorenskriver Gunnar Lind, at:

«...åpenbart tunge beviser med stor styrke taler for tiltaltes skyld. At ingen med noen grad av sikkerhet har sett Linda forlate leiligheten, er vesentlig. Det samme gjelder ikke minst det sammentreff av omstendigheter som skal til for at Linda, i tillegg til å gå ut av huset, skal ha truffet på noen som deretter av en eller annen grunn har tatt livet av henne».

Likevel frifinner de ham _ med følgende begrunnelse:

«Rettens flertall finner at man er svært nær grensen til at det foreligger kun en teoretisk tvil. Men når tilstrekkelig visshet ikke kan tilveiebringes, ... må tvilen komme tiltalte tilgode.»

Bare meddommer Marit Kroken skiller seg fra flertallet. Hun mener at tiltalte er «skyldig ut over enhver rimelig tvil».

Alle de fem dommerne er enige om samboerens erstatningsansvar, som altså bare fordrer sannsynlighetsovervekt for at han drepte Linda.

<B>UFORSTÅENDE: Avdøde Linda Didriksens foreldre, Guttorm og Anita Didriksen, forstår ikke hvorfor Lindas tidligere samboer blir dømt til å betale oppreisning, men frikjent for drapet på datteren deres. Til venstre bistandsadvokat Nils Aga.