Knusende kritikk av Dåvøy og Høybråten

Riksrevisjonens undersøkelse av det nye Rikshospitalet retter knusende kritikk mot regjeringen og Statsbygg. I dag ber administrasjonsminister Laila Dåvøy og helseminister Dagfinn Høybråten Stortinget om nye millioner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet har fått tilgang til utkastet til Riksrevisjonens endelige rapport om Nytt Rikshospital, som legges fram for Stortinget i slutten av november. Konklusjonen fra Riksrevisjonen er nedslående både for Statsbygg, Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) og Sosial- og helsedepartementet (SHD). Dåvøys departement får kjeft fordi AAD ikke har gjort nok for å ivareta sitt kontrollansvar, og Høybråten fordi SHD ikke håndterte utvidelsen i 1996 på en «tilfredsstillende måte»:

«Selv om det er tidspress, så fritar ikke dette for at et mest mulig realistisk kostnadsoverslag framlegges for Stortinget.»

Samlet sett slipper ingen unna Riksrevisjonens kritikk:

Forventer mer

«Etter Riksrevisjonens vurdering har (...) ingen) instanser (verken Styringsgruppen, Arbeidsutvalget, Kvalitetsrådet eller berørte departementer) på et tidlig nok tidspunkt og i tilstrekkelig grad vektlagt behovet for å etterprøve den løpende orientering fra Statsbygg. Riksrevisjonen vil for øvrig bemerke at når to departementer er involvert i et prosjekt som dette, må det kunne forventes at det finnes en løsning på slike spørsmål under prosjektgjennomgangen.»

Mange svakheter

Listen over svakheter i Statsbygg er svært lang, både for prosjektstyring, håndtering av endringer og risikohåndtering.

Riksrevisjonen undrer seg derfor over hvorfor «ingen av de overordnede instansene på et tidligere stadium har iverksatt nødvendige kontrolltiltak.»

AAD sendte tidligere i høst Riksrevisjonen 144 dokumenter for å moderere den sterke kritikken. Ingen av disse har bidratt til å mildne reaksjonen.

Reiser spørsmål

I Laila Dåvøys svar, som heller ikke har vært tidligere kjent, innrømmer hun at «i ettertid ser jeg at det kan reises spørsmål ved alle aktørers håndtering av prosjektet Nytt Rikshospital».

Likevel bøyer hun seg ikke for all kritikk. Dåvøy mener at «et departement, ut fra moderne internrevisjonsmetodikk, normalt ikke bør gå inn og korrigere eller kvalitetssikre etaten/bedrifters eget prosjektstyringsverktøy, selv om de skulle ha de faglige og ressursmessige forutsetninger for dette».

Pengene ruller

Forsinkelsene på det nye Rikshospitalet koster nå skattebetalerne flere millioner i uka.

Rikshospitalet trenger 15 millioner hver måned i ekstra driftsutgifter fra november, men merkostnadene for å drive gamle Riksen har helt siden januar vært høye.

I tillegg trenger arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy, etter det Dagbladet erfarer, minimum 100 millioner kroner for å betale for problemene på nye Riksen.

Nedtellingen avlyst

Utsettelsene er nå blitt så mange at styret for Rikshospitalet nekter å forholde seg til løfter fra Statsbygg om innflytting. Det eneste direktør Åge Danielsen tror på er det som faktisk virker.

Nedtellingsskiltet på gamle Riksen er for lengst tatt ned, og Statsbygg har gitt opp å love en ny dato for innflytting.

Det er nå opp til styret for Rikshospitalet å bestemme når de vil starte prøvedrift.

<B>TRENGER PENGER: Administrasjonsminister Laila Dåvøy og helseminister Dagfinn Høybråten.