Borgarting lagmannsrett

Knusende kritikk av politiet: «Systemsvikt»

I den ferske kjennelsen beskrives politiets ransakingspraksis som systematisk bruk av ulovlig tvang.

OFFER FOR ULOVLIG RANSAKING: Mannen i 40-årene fikk hjemmet sitt ulovlig ransaket i politiets jakt på ulovlige rusmidler. Foto: Annika Byrde / Dagbladet
OFFER FOR ULOVLIG RANSAKING: Mannen i 40-årene fikk hjemmet sitt ulovlig ransaket i politiets jakt på ulovlige rusmidler. Foto: Annika Byrde / Dagbladet Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

«Flertallet mener at det i denne saken ikke er tale om tilfeldig teknisk feil hos politiet eller arbeidsuhell, men heller et eksempel på et mer systematisk og rutinemessig brudd».

Det skriver Borgarting lagmannsrett i kjennelsen som ble publisert onsdag kveld.

Som Dagbladet har omtalt kom retten forrige uke til at cannabisbeslaget i saken ikke kunne føres som bevis mot den tiltalte mannen. Årsaken er at de ble innhentet gjennom en ulovlig ransaking.

Dermed måtte påtalemyndigheten be om at mannen, som er bruker av medisinsk cannabis, frifinnes for å ha bestilt cannabisfrø og dyrket cannabisplanter hjemme hos seg.

Selv om kjennelsen gjelder denne konkrete saken, går retten langt i å karakterisere politiets praksis i sin helhet med ransaking av rusbrukere.

«I vår sak står man overfor systemsvikt rettet mot ei hel gruppe. Det er da vanskeligere å reparere den ulovligheten som har funnet sted», skriver Borgarting.

De mener saken må sees i lys av at «politiet i en rekke saker over lang tid ikke har forholdt seg aktivt til grensen for bruk av straffeprosessuell tvang overfor rusavhengige».

«Utilbørlig og kritikkverdig»

I retten forklarte politimannen som besluttet ransakingen av cannabisbrukerens hjem at han hadde blitt opplært til at det var lov.

Dommerne mener det viser at man står overfor «en rutinemessig ulovlig hjemmelsbruk, der politiet, basert på etablert praksis, ikke i forkant foretar en reell forholdsmessighetsvurdering og ikke sørger for å innhente formell fullmakt».

De fortsetter med å beskrive denne praksisen som «utilbørlig og kritikkverdig».

«Et ledelsesansvar»

Politimannen i den aktuelle saken kan etter rettens syn ikke bebreides for den ulovlige ransakingen. Det pekes i kjennelsen på at han ikke siden studietida har fått opplæring om hjemmel for tvangstiltak overfor rusavhengige.

Dette er heller «et ledelsesansvar hos påtalemyndigheten og politiet», mener de.

I vurderingen av om bevisene kunne brukes, har lagmannsretten lagt vekt på «hensynet til å forebygge ulovlig bevisinnhenting, til disiplinering av politiet og til en lovformelig prosess».

«Det samme gjør den seinere tids endring i synet på rusavhengige blant annet i Høyesterett», skriver de videre.

I RETTEN: Den tiltalte mannen i 40-åra (t.v), her sammen med sin forsvarer Wahid Shah under hovedforhandlingen i Borgarting lagmannsrett forrige torsdag. Foto: Oda Ording / Dagbladet
I RETTEN: Den tiltalte mannen i 40-åra (t.v), her sammen med sin forsvarer Wahid Shah under hovedforhandlingen i Borgarting lagmannsrett forrige torsdag. Foto: Oda Ording / Dagbladet Vis mer

De mener altså at avgjørelsen bør statuere et eksempel:

«Dersom det gjennomgående ikke får noen rettslige konsekvenser for iretteføringen at rettssikkerhetsgarantier rutinemessig er satt til side, kan det skape et inntrykk av en offentlig aksept av ulovlig framskaffelse av bevis fra politiets side, og videre, en aksept av at enkelte grupper forskjellsbehandles av politiet.»

Ender trolig hos Høyesterett

Mannen i den aktuelle saken ble altså frifunnet av lagmannsretten for tre av postene han var tiltalt for. Retten opprettholdt samtidig den delen av dommen fra tingretten som gjaldt kjøring i ruspåvirket tilstand.

For dette ble mannen dømt til å betale 75 000 kroner i bot, og til betinget fengsel i 14 dager. Han blir også fratatt førerkortet i 12 måneder.

Aktor varslet allerede etter hovedforhandlingen at de trolig kommer til å anke avgjørelsen til Høyesterett. De mener flertallet av dommerne tolker jussen om bevisavskjæring feil.

Politihøgskolen-professor Morten Holmboe mener den endelige avgjørelsen vil kunne få stor betydning for politiets praksis. Les saken her:

Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer