Knusende om forsvaret

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stortinget har utstyrt Riksrevisjonen med en nådeløs pisk, og etatens leder Jørgen Kosmo nøler ikke med å bruke den. Denne gangen handler det om forsvaret, en etat riksrevisor Kosmo kjenner godt fra sin tid som forsvarsminister (1993 – 1997). I går framla han rapporten om omstilling i forsvarssektoren, og konklusjonen er besk. Forsvaret har ikke nådd hovedmålet for omstilling i perioden 2005 – 2008 som var å forbedre den operative evnen. Tvert imot er forsvarets operative muskler redusert. Målsettingen om å redusere utgiftene til drift og øke investeringene i materiell, ble heller ikke nådd. Driftsnivået er høyere og investeringene i materiell lavere enn forutsett. Fasit er stryk på alle sentrale områder.

Riksrevisjonens rapport må sees i sammenheng med at etaten helt siden 2003 har pekt på vesentlige feil og mangler i forsvarets regnskaper. Parallelt har det i hele perioden fra 2002 – 2008 skjedd en sammenhengende reduksjon i forsvarets operative evne. Ifølge Riksrevisjonen er en sentral grunn til dette vesentlige mangler knyttet til materiell, personell og øving. Kapasiteten til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er for lav til å understøtte forsvarsgrenenes behov for forsyninger og vedlikehold. Ifølge riksrevisor Kosmo står forsvaret overfor dramatiske utfordringer i tida framover. Slik situasjonen er nå, løser ikke forsvaret oppgavene det er satt til.

Dette står i sterk kontrast til hva forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen uttalte i et foredrag i Oslo Militære Samfund for få dager siden. Der skrøt hun av omstillingene og sa at «også når det gjelder materiell, viser vi med dette at bitene i det moderne Forsvaret er i ferd med å falle på plass». Slike sprik i oppfatningen av virkeligheten er bekymringsfulle, ikke minst i ei tid da landets faktisk fører krig. Tida er overmoden for å starte en ny forsvarsdebatt med blanke ark.