Knusende seier

Staten må tilbakebetale millionbeløp til Oslos ordfører, Per Ditlev-Simonsen og 147 andre Airbus-investorer. Riksskattenemnda har frikjent dem for straffeskatten som både Bærum likningskontor, Oslo likningsnemd og overlikningsnemda har fastsatt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Vedtakene i de lavere likningsinstanser er kjent ugyldige fordi Riksskattenemnda anser likningssjef Astri Marija Rosenqvist i Bærum som inhabil. Inhabiliteten skyldes at hun var involvert i en privat rettstvist med en av deltakerne i ANS-selskapene.

Det anføres at endringsvedtakene for samtlige deltakere er ugyldige, og at dette også rammer vedtak fattet av Oslo fylkesskattenemnd.

Skattedrama over

Det ti år lange skattedramaet er dermed over for alle dem som bare hadde planer om å gjøre en god forretning.
Det var Kreditkassen som 1. juni 1987 dannet fem ansvarlige selskap som skulle eie hvert sitt fly av typen Airbus A 320. Banken la prosjektet ut til tegning i ANS-markedet. Man siktet seg inn mot store, langsiktige investorer. Personlige skattytere tegnet også med relativt små andeler hver.

De så for seg store muligheter for avkastning når deler av kontraktbeløpet kunne skrives av på skatten. Det ble da også godtatt av Oslo likningskontor, for 1987 og 1988.

Kunst som betaling

Deltakerne ble ilagt straffeskatt på fra 30 til 60 prosent. Maks straffeskatt og morarenter ble satt til 500 000 kroner per prosent eierandel.

Da likningsmyndighetene fastsatte tilleggsskatten for Per Ditlev-Simonsen, svarte han spøkefullt: - Jeg får vel ta ned noe fra veggene.
Nå slipper han å ofre sin kunst. I stedet kan han vente seg en klekkelig sum skattepenger tilbake, og ventelig også dekning av advokatutgifter. Riksskattenemnda er øverste likningsorgan, og dens avgjørelser kan ikke ankes.

Denne Airbus-saken må ikke forveksles med den «Moland-saken». Striden rundt eks-sentralbanksjefen dreide seg om det fantes gjenkjøpsavtaler for dem med KS-andeler. Simonsens sak gjelder en juridisk konflikt om eierne i fem selskaper kunne avskrive penger investert i en flykontrakt.

Svært tilfreds

Ditlev-Simonsen var i går ikke tilgjengelig. Skattepartner i advokatfirmaet BA-HR, Trond Sanfelt, som og deltok i prosjektet, legger ikke skjul på sin glede:

- Jeg er svært glad for avgjørelsen. Det er tilfredsstillende at vi har fått enstemming medhold i den rettsoppfatningen vi hele tida har ment er den rette, sier Sanfelt.