Knuser kollegenes Breivik-rapport

Dagbladet kan i dag avsløre hvor dyp uenigheten er mellom forfatterne av de to rettspsykiatriske vurderingene av Anders Behring Breivik.

- VAR TILREGNELIG: Rettspykiaterne Terje Tørrissen (t.h.) og Agnar Aspaas mener at Anders Behring Breivik var tilregnelig 22. juli 2011. 
Foto: Trond Reidar Teigen / NTB Scanpix
- VAR TILREGNELIG: Rettspykiaterne Terje Tørrissen (t.h.) og Agnar Aspaas mener at Anders Behring Breivik var tilregnelig 22. juli 2011. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB ScanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tirsdag denne uka ble det klart at psykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen konkluderte med at Breivik var strafferettslig tilregnelig den 22. juli 2011. Deres konklusjon var den motsatte av rapporten Torgeir Husby og Synne Sørheim utarbeidet i fjor.

I den nye og meget omfattende rapporten avsløres dyp faglig uenighet på en rekke områder.

De sakkyndige har gjennomført flere tilsvarende tester av Breivik, og trukket motsatte konklusjoner. Dagbladet er kjent med innholdet i rapporten. «Smørkrise» De to første sakkyndige, Torgeir Husby og Synne Sørheim, trakk fram flere av Breviks selvoppdiktede ord, som «ridderjustitiarius» og «martyrdomsgave» som såkalte neologismer — oppdiktede ord som i psykiatrien ses på som et tegn på mulig schizofreni. De nye sakkyndige, Aspaass og Tørrissen påpeker det at Breiviks nyord ikke er fullstendig oppdiktede, men sammensatt av allerede eksisterende ord.

De påpeker at slike nye sammensetninger av ord skjer hele veien, og trekker blant annet fram nyord som «askefast», «smørkrise» og ikke minst fjorårets språklige nyskapning «rosetog», som ble brukt første gang rett etter Breiviks terrorangrep
.

— To sett med sakkyndige har sett dette forskjellig fordi det er et tolkningsspørsmål. Det kan handle om at man på forhånd har en forventning om hva man vil finne. Man skal også huske at personene bak den siste sakkyndigrapporten har registrert kritikken mot den første rapporten, og derfor kan ha hatt en annen referanseramme. Dette er uansett ikke blant de mest håndfaste forholdene Breivik er vurdert ut ifra, sier psykolog og forsker Pål Grøndahl til Dagbladet. Lekser opp De forrige sakkyndige trakk fram Breiviks overvåkingsfrykt som et eksempel på paranoid tenkning. Aspaass og Tørrissen viser til at det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sin oppgave å overvåke ekstremister for å unngå voldelige aksjoner.

Breviks anstrengelser for ikke å bli oppdaget av PST trekkes fram som en naturlig reaksjon for en mann planlegger omfattende terrorhandlinger.

I motsetning til den forrige sakkyndigrapporten trekkes ikke Breiviks ekstreme politiske holdninger inn som et tegn på psykiske vrangforestillinger. De nye sakkyndige viser til at det finnes politiske subkulturer som deler disse avvikende og ekstreme meningene.

—Det lukter litt at den siste sakkyndigrapporten er påvirket av kritikken av den første rapporten. Tørrissen og Aspaas leser jo aviser. Her har de hatt et fortrinn Husby og Sørheim ikke hadde. Husby og Sørheim hadde på den måten et helt annet handikap, sier Grøndahl. Edderkoppfrykt Etter pågripelsen på Utøya uttrykte Breivik frykt for å bli henrettet av politiet. I ettertid har Breivik sagt at han vet at norsk politi ikke torturerer og dreper, men at han etter terrorangrepene fryktet at politimenn i affekt ville angripe han. Da Breivik skulle bli innlagt til observasjon, ble Dikemark sykehus valgt vekk blant annet av hensyn til hans egen sikkerhet. Breiviks attentatfrykt kan dermed ikke tolkes som et tegn på noen psykose, mener de nye sakkyndige.

De nye sakkyndige er også uenige med sine forgjengere i at Breiviks bruk av munnbind for å unngå smitte og hans angst for edderkopper på gården han leide er sykdomstegn. Dette beskrives som angst for sykdom, og det påpekes tørt at det ikke er uvanlig med mye insekter i et gammelt hus på landet.
Målbevisst Etter 2006 endret Breivik livsstil. Han trakk seg tilbake fra venner, falt ut av arbeidslivet og brukte mye tid på PC-en.

Etter det Dagbladet får opplyst trekkes ikke dette fram som tegn på alvorlig psykisk sykdom, men helt bevisste valg gjort av Breivik for å nå sine mål.

Breiviks omfattende tidsbruk på dataspillet «World of Warcraft» ble av de første sakkyndige tolket på som et tegn på schizofren utvikling. Også her konkluderer de nye sakkyndige helt motsatt, og mener spillet krever god logiske evner og er et utpreget sosialt spill.
Breivik skal ha gjort det relativt bra i spillet, og dette er ifølge de sakkyndige uforenlig med en schizofren lidelse.

Breiviks ekstreme tanker om sin egen storhet og rolle trekkes heller ikke fram som noe tegn på psykose, men oppgis å like gjerne kunne være et uttrykk for hans selvopptatthet og urealistiske framtidsdrømmer. Breiviks forestillinger om den oppdiktede organisasjonen «Knights Templar», de militære gradsbetegnelse i denne og uniformen Breivik lagde til seg selv trekkes fram som grandiose, teatralske og eksentriske. Men de sakkyndige mener at Breivik hele veien har visst at dette er noe som hans egen frie fantasi.

Terrorangrepene 22. juli var ekstremt nøye planlagt, og Breivik har i ettertid forklart seg meget utførlig om både planleggingen og gjennomføringen av udådene. Begge deler trekkes fram av de nye sakkyndige som klare tegn på at han ikke hadde forvirret bevissthet da han begikk de 77 drapene.

De sakkyndige anser det som helt usannsynlig at han var psykotisk mens han ble undersøkt. De anser det også helt usannsynlig at Breivik, mens han har sittet fengslet, helt av seg selv skal ha blitt frisk av en eventuell schizofren lidelse eller paranoid psykose. Breivik har ikke mottatt behandling for slike lidelser i fengselet.

- VAR UTILREGNELIG: Rettspsykiatere Torgeir Husby og Synne Sørheim, her avbildet på vei ut av Ila fengsel, mener at Anders Behring Brevik var utilregnelig 22. juli 2011. Foto: Benjamin A. Ward
- VAR UTILREGNELIG: Rettspsykiatere Torgeir Husby og Synne Sørheim, her avbildet på vei ut av Ila fengsel, mener at Anders Behring Brevik var utilregnelig 22. juli 2011. Foto: Benjamin A. Ward Vis mer