Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Knuste forsikringsselskapet med usynlig hjerneskade

63-åring fikk medhold i lagmannsretten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no:) Forrige uke falt en dom i Borgarting lagmannsrett som kan få stor betydning for arbeidstakere som faller ut av arbeid på grunn av skadelig løsemiddeleksponering.

En 63 år gammel mann, som i en årrekke har arbeidet i trykkeri, ble tilkjent over en halv million kroner i erstatning. Dette til tross for at medisinske undersøkelser ikke har avdekket objektive funn av hjerneskade hos den tidligere trykkeren.

«Lagmannsretten finner at rettskildebildet klart taler i retning av Xs forståelse om at det er tilstrekkelig med subjektive symptomer, som samsvarer med det som erfaringsmessig rapporteres ved løsemiddelskade, for at kravet til sykdom i § 11 annet ledd bokstav B (i yrkesskadeforsikringsloven journ. anm.) er oppfylt», heter det i den ferske dommen.

- Viktig prinsippdom

Advokat Ole Hauge Bendiksen, som representerer 63-åringen, betegner avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett som en viktig prinsippdom.

- Min klient er glad og kjenner en stor lettelse. Retten slår klart fast at man kan ha en løsemiddelskade, selv om det ikke foreligger objektive funn på hjerneskade gjennom nevropsykologiske tester, sier advokaten.

Borgarting lagmannsrett mener 63-åringen avla en «meget troverdig» forklaring for retten. Mannen forklarte at han hadde vondt i hodet i mange år mens han var i arbeid. Han gikk «bakfull» hjem fra jobben. Fysisk sett er han i dag i god form, men han opplever «noe galt i hodet - er ikke med - er ved siden av meg selv».

63-åringen fortalte videre at han må ha lapper for alt han skal foreta seg. Ofte glemmer han hvor han har parkert bilen, og han leser samme avis flere ganger, uten å få med seg innholdet.

FERSK DOM: Borgarting lagmannsrett har fastslått at man kan få godkjent løsemiddelskade, uten at medisinske undersøkelser avdekker hjerneskade. Illustrasjonsfoto: BERIT ROALD/SCANPIX
FERSK DOM: Borgarting lagmannsrett har fastslått at man kan få godkjent løsemiddelskade, uten at medisinske undersøkelser avdekker hjerneskade. Illustrasjonsfoto: BERIT ROALD/SCANPIX Vis mer

Han føler seg trøtt, er oppfarende og tåler ikke støy. Kontakten med barn og barnebarn er redusert ved at han ikke orker sammenkomster der det er mange folk.

- Operert med feilaktige vilkår

Retten mener løsemiddelskaden er årsak til at trykkeren falt ut av jobb, til tross for at han i de siste årene i arbeid bare var utsatt for løsemidler i små mengder.

- Domstolen viser til at han i tidligere år har vært betydelig eksponert. Den senere lave eksponeringen ble dråpene som fikk begeret til å flyte over, sier Ole Hauge Bendiksen.

Advokaten mener den ferske dommen gir forsikringsselskapene store utfordringer.

- Retten sier at forsikringsselskapet har operert med feilaktige vilkår for hva som skal kunne godkjennes som løsemiddelskade. Nå må selskapene finne ut hva de tenker å gjøre med det. Hva med tidligere saker hvor forsikringsselskap har avslått skadelidtes krav på dette grunnlaget? Ønsker selskapene nå å gjøre opp for seg? undrer advokat Ole Hauge Bendiksen.

Anker trolig

Gjensidige Forsikring vurderer å anke til Høyesterett.

image: Knuste forsikringsselskapet med usynlig hjerneskade

- Etter Gjensidiges syn bygger dommen på uriktig bevisbedømmelse og en uriktig rettsanvendelse. Dommen løser dessuten ikke flere uavklarte spørsmål ved bedømmelsen av løsemiddelskader.

- Det er ønskelig å få Høyesteretts vurdering av de prinsipielle spørsmål som saken reiser, og vi vil derfor vurdere en anke, sier leder for forsikringsjuridisk avdeling i Gjensidige, Ulla Wangestad, til Dagbladet.no.

Forsikringsselskapet mener lagmannsretten ikke har tatt stilling til spørsmålet om det må foreligge hjerneskade for at man skal kunne konkludere med at skadelidte har en løsemiddelskade. Selskapet påpeker at det er ulik oppfatning blant leger om dette spørsmålet.

- Hvilke diagnosekriterier som skal legges til grunn er uklart etter lagmannsrettens dom. Som utgangspunkt forholder vi oss til WHOs diagnosekriterier, hvor diagnosen løsemiddelskade er ensbetydende med toksisk encefalopati. Den må verifiseres gjennom nevrologiske eller nevropsykologiske funn. En nevrologisk skade vil imidlertid kunne verifiseres gjennom en klinisk undersøkelse av nevrolog, sier Ulla Wangestad.

Gjensidige mener det er et absolutt vilkår for diagnosen løsemiddelskade, at man finner tegn på hjerneskade gjennom medisinske tester.

- Det er et faktum at mange blir gradvis bedre etter at løsemiddeleksponering opphører. Derfor skal man vente minst et år før nevropsykologisk test gjennomføres. Forutsetningen for å få erstatning for tap i fremtidig erverv frem til pensjonsalder etter Yrkesskadeforsikringsloven, er at det foreligger en varig skade eller sykdom, påpeker Wangestad.

- Riktig dom

Jusprofessor Asbjørn Kjønstad ved Universitetet i Oslo er regnet som landets fremste ekspert på trygdelovgivningen. Han ledet det regjeringsoppnevnte Yrkesskadeutvalget, også kalt Kjønstad-utvalget, som har sett på hvordan yrkesskadesystemet bør organiseres for å møte framtidas utfordringer.

- Dommen i Borgarting lagmannsrett er en riktig dom, og slik sett er det ikke noe oppsiktsvekkende ved den. Kravene til medisinsk uførhet er juridiske og ikke medisinske, påpeker Kjønstad.

Han har liten tro på at Høyesterett slipper inn en eventuell anke fra forsikringsselskapet.

Flertallet i Kjønstad-utvalget har uttalt at objektive funn av hjerneskade ikke er et vilkår for diagnosen løsemiddelskade.

«Der arbeidstakeren bare har subjektive symptomer, men der disse eksempelvis samsvarer med det som erfaringsvis rapporteres ved løsemiddelskader, er kravet til «sykdom» i annet ledd oppfylt. Det er ikke nødvendig at det foreligger objektivisert sykdom i form av nevropsykologisk påvist hjerneskade (encephalopathi)», sier utvalget som også er sitert av lagmannsretten.

- Vi er veldig klare i vår uttalelse rundt dette, og lagmannsretten har sitert oss riktig i denne dommen, sier Asbjørn Kjønstad.

Paradoksalt nok var Gjensidige Forsikring også representert i dette Yrkesskadeutvalget. Selskapets representant, Olaf Løberg, var også blant flertallet som mener at man kan få godkjent løsemiddelskade, uten at det foreligger medisinske funn på hjerneskade.

- Vi er nok uenig med utvalget i dette spørsmålet, sier Ulla Wangestad i Gjensidige Forsikring.

EKSPERT: Jusprofessor Asbjørn Kjønstad mener Borgarting lagmannsrett har avsagt en riktig dom.
Utforsk andre nettsteder fra Aller Media