Knutby-dommen faller i juli

De sakyndige blir ikke enige om dødsårsaken til Hélene Fossmo.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rettssaken mot pastor Helge Fossmo og barnepiken Sara Svensson vil ikke bli avgjort før i midten av juli. Grunnen er faglig uenighet om Hélene Fossmo ble drept eller om hun døde i en ulykke.

De sakkyndige som har utredet Hélene Fossmos død den 18. desember 1999 er ikke helt samstemte. Patolog og obdusent Lars Eriksson vil ikke utelukke at den 27 år gamle pastorkona døde som følge av en ulykke i badekaret. Professor Olle Nilsson hevder på den andre siden at det er utelukket at de alvorlige hodeskadene man fant på kvinnen, kan ha blitt påført av et fall alene.

Lang pause

Av den grunn ønsker Uppsala tingsrätt å innhente en ekspertuttalelse fra den svenske Socialstyrelsens rättsliga råd. Av den grunn kunngjorde lagmann Erik Lempert at rettssaken mot Helge Fossmo ikke kan avgjøres før uttalelsen er klar.

Rettsforhandlingene blir gjenopptatt 8. juli. Da vil partene komme med sine avslutningsprosedyrer.

Partene ønsket også at rettsprosessen mot Sara Svensson blir utsatt, selv om hun teknisk sett ikke er knyttet til Hélene Fossmos dødsfall.

- Vi anser det som mest hensiktsmessig at sakene mot begge de tiltalte behandles samtidig. Alle forhold er så er så tett knyttet sammen i denne saken, sa Blank til dommeren.

I morgen blir dermed siste dag i retten før pausen på fire uker. Da skal blant annet bistandsadvokatene legge fram bevis og foreta vitneavhør av de etterlatte etter drapet og drapsforsøket den 10. januar i år.

Svensson diagnose

I morgen blir det også klart om Socialstyrelsens rättsliga råd er enige i den rettspsykiatriske utredningen som fastslår at Sara Svensson var psykisk utilregnelig da drapet på Alexandra Fossmo og skadeskytingen av Daniel Linde ble begått den 10. januar.

- Den rettspsykiatriske utredningen er enstemmig i sin konklusjon at Sara Svensson var psykiatrisk utilregnelig, men diagnosen som er stilt er vag. Jeg håper det Rättsliga rådet stiller en tydeligere diagnose, sier forsvarer Christer Söderberg til NTB.

Styrket Fossmo

De siste vitnene som kan ha betydning for utfallet av straffesaken, ble hørt i Uppsala tingsrätt i dag. Et kvinnelig vitne som er innstevnet av Helge Fossmos forsvarer Ola Nordström, møtte imidlertid ikke. Hun ble idømt rettergangsbot til tross for at hun hadde levert legeerklæring på at hun ikke kunne møte av psykiske årsaker.

Det 26 år gamle vitnet hadde tidligere vært fosterbarn hos den meget omtalte Åsa Waldau, Kristi brud, men senere har hoppet av fra pinsemenigheten i Knutby.

- Legeerklæringen anses ikke å være tilstrekkelig. Kvinnen dømmes til 2000 kroner i bot og vil bli innkalt på nytt til å vitne i saken, sa lagmann Erik Lempert etter en kort rådslagning om hendelsen.

Kristi brud

Via telefon ble også en eldre pinsevenn fra Mönsterås i Sør-Sverige avhørt som vitne. Han var blitt kjent med Fossmo og Åsa Waldau på slutten av 1990-tallet og kjente også Hélene Fossmo før hun døde. Gjentatte ganger hadde han også reagert på forholdet mellom Fossmo og Waldau, som til tross for at de begge var gift, virket svært tett og på grensen til intimt. Ifølge hans oppfattelse var det Kristi brud som var lederskikkelsen blant de to.

- Min oppfatning var at Helge var veldig påvirket av Åsa. Hun var den åndelige lederen som viste hvor man skulle gå, fortalte vitnet.

Han var på ett uanmeldt besøk også etter at Hélene Fossmo døde, men følte seg ikke lenger velkommen i pinsemenigheten. Miljøet virket tettere og hardere, fortalte han Under dette besøket skal også Åsa Waldau ha fortalt at hun var den brud som Jesus skulle ha sett seg ut.

(NTB-Peter Talos)

KRANA: Denne dusjkrana skal ha knust Hélene Fossmos hode.
MÅ VENTE:</B> Sara Svensson får heller ikke sin dom før i midten av juli, selv om hun ikke har tilknytning til Hélene Fossmos dødsfall.
REKONSTRUKSJON: Slik ble Hélene Fossmo funnet omkommet i badekaret.